Papież: Chrześcijanin nie może być antysemitą

«Ze względu na nasze wspólne korzenie chrześcijanin nie może być antysemitą!». Powiedział to stanowczo Papież Franciszek, przyjmując w poniedziałek 24 czerwca członków Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Międzyreligijnych.

Papież przywitał ich jako «starszych braci» oraz słowem szalom, «drogim również tradycji chrześcijańskiej», a następnie nawiązał do ponad czterdziestoletniego okresu «regularnego dialogu», prowadzonego przez Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem, której obecnym przewodniczącym jest kard. Kurt Koch.

W tym okresie odbyło się aż 21 spotkań, «które przyczyniły się do umocnienia wzajemnego zrozumienia oraz więzi przyjaźni między żydami i katolikami».

Franciszek przypomniał też, iż w pierwszych miesiącach swojego pontyfikatu «spotkał się już z wybitnymi przedstawicielami świata żydowskiego» oraz że w latach swojej poprzedniej posługi jako arcybiskup Buenos Aires «z radością utrzymywał więzi szczerej przyjaźni z reprezentantami świata żydowskiego. Wzbogaciliśmy się - powiedział w związku z tym - wzajemnie poprzez spotkania i dialog, w postawie wzajemnej akceptacji, i to pomogło nam wzrastać jako ludzie i jako wierzący». Tak samo, dodał, dzieje się «w wielu częściach świata i te więzi przyjaźni stanowią podstawę dialogu, który rozwija się na poziomie oficjalnym». Dlatego zachęcił do «stawiania dalszych kroków» na tej drodze z włączeniem w to «również młodych pokoleń».

Kolejne spotkanie Komitetu z Komisję ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem odbędzie się w październiku w Madrycie a jego tematem będzie: "Wyzwania dla wiary we współczesnym społeczeństwie".

«« | « | 1 | » | »»