Nie staną się wrogami?

Mamy nadzieję, że Ukraina nigdy nie stanie się państwem wrogim Rosji – głosi oświadczenie Międzyreligijnej Rady Rosji, ogłoszone 3 kwietnia w Moskwie na zakończenie jej obrad.

Posiedzeniu przewodniczył szef Wydziału ds. Stosunków Wzajemnych Kościoła i Społeczeństwa Patriarchatu Moskiewskiego ks. protojerej Wsiewołod Czaplin. Obecni byli przedstawiciele tzw. tradycyjnych religii w tym kraju: prawosławia, islamu, judaizmu i buddyzmu oraz władz Moskwy i MSZ Rosji, a także goście z Francji: obrońcy praw człowieka – duchowni i świeccy – popierający tradycyjne wartości rodzinne. W dokumencie nt. Ukrainy jego autorzy wyrazili „głębokie zaniepokojenie” z powodu dziejących się tam wydarzeń i podkreślili, że narody ukraiński i rosyjski złączone są „wielowiekową wspólną historią oraz nierozerwalnymi więziami duchowymi, kulturowymi i pokrewieństwa”. Oba bratnie narody winny troskliwie strzec tej wspólnoty i pracować nad rozwijaniem jej. Potępiono stanowczo „rozpalanie konfliktów międzyetnicznych i wyciąganie korzyści politycznych z cierpienia ludzi”.

Wyrażono nadzieję, że „nikomu i nigdy nie uda się przeobrazić Ukrainy w państwo wrogie Rosji” oraz przekonanie, że „mądry i miłujący wolność naród Ukrainy winien zachować prawo do samodzielnego wyboru swej drogi historycznej, swoich wartości, których nie wolno odrywać od wielowiekowej historii, swych norm moralnych, swego wzorca ustroju gospodarczego oraz życia społecznego i państwowego”. „Ważne jest, aby utrzymać także kulturową i duchową przestrzeń religii Abrahamowych” – głosi oświadczenie.

Szanując prawo wszystkich mieszkańców i różnych grup społecznych tego kraju do swobodnego wybierania dróg rozwoju, uczestnicy obrad zaapelowali do nich, aby zrobili wszystko, co w ich mocy, „dla pokojowego i możliwego wzajemnie do przyjęcia rozwiązania istniejących sporów i rozbieżności”. Za niedopuszczalną uznali jakąkolwiek dyskryminację za względów językowych, etnicznych, religijnych czy politycznych. Według dokumentu „dopiero uznanie pełnego zestawu różnych wspólnot etnicznych, regionalnych i religijnych, łącznie z prawem do udziału w decydowaniu o losach całego państwa, z jednoczesnym poszanowaniem tradycyjnych wartości większości narodu może zapobiec powstaniu nowych źródeł niestabilności.

Na zakończenie wezwano wszystkich przywódców duchowych i politycznych, przedstawicieli inteligencji i innych warstw społecznych do dołożenia wszelkich sił, aby nie dopuścić do nowych ofiar i cierpień oraz aby zapewnić wyrzeczenie się stosowania agresywnego użycia siły przy rozwiązywaniu powstających problemów. „Tylko w warunkach sprawiedliwego pokoju, opartego na wzajemnej zgodzie, naród może w sposób wolny budować swoje życie” – napisali autorzy dokumentu, zapewniając na koniec o swej gotowości współdziałania przy pokojowym uregulowaniu wszystkich problemów na Ukrainie w jej stosunkach z Rosją.

Przed uchwaleniem powyższego oświadczenia członkowie Rady wysłuchali sprawozdania gości z Francji o tym, jak w ich kraju broni się tradycyjnych wartości rodzinnych i jak wspiera się osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych. Ze swej strony przedstawiciele religii tradycyjnych z Rosji podzielili się swymi doświadczeniami w zakresie obrony tych wartości. Poparli oni zamiar obrony wszelkimi siłami społeczeństwa przed „zarazą” związków jednopłciowych bądź mieszania płci.

Z Francji przybyli m.in. biskup Bayonne i Oleron – Marc Aillet, dyrektor generalny Europejskiego Ośrodka na rzecz Prawa i Sprawiedliwości w Strasburgu dr Grégor Puppinck, piastujący podobne stanowisko w Fundacji im. Jérôme’a Lejeune’a – Thierry de la Villegeguy i kilka innych osób.

Uczestnicy obrad omawiali ponadto szereg propozycji w sprawie modlitw i przeprowadzenia akcji dialogowych dla poparcia pokoju na Ukrainie i na Bliskim Wschodzie.

Podsumowano również wyniki zorganizowania pomieszczeń modlitewnych dla wyznawców religii tradycyjnych w czasie Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w Soczi w lutym br. Wyrażono zadowolenie ze współpracy Sekretariatu Rady i Komitetu Organizacyjnego igrzysk, podziękowano duchownym i wolontariuszom, którzy działali w tych pomieszczeniach oraz wszystkim tym, którzy udzielili praktycznej pomocy w dziedzinie religijnej w Soczi i okolicach.

Międzyreligijna Rada Rosji powstała 23 grudnia 1998 i skupia przedstawicieli Kościoła prawosławnego, judaizmu, islamu i buddyzmu, uznanych konstytucyjnie za cztery tradycyjne wyznania i religie tego kraju. Jej honorowym przewodniczącym jest patriarcha moskiewski Cyryl. W przeszłości z inicjatywy tej organizacji ustanowiono Dzień Jedności Narodowej, teologię włączono do wykazu specjalizacji studiów wyższych, do szkół wprowadzono nauczanie podstaw kultur religijnych i etyki świeckiej a w siłach zbrojnych – instytucję kapelanów, w Moskwie zaś w lipcu 2006 odbył się Światowy Szczyt Przywódców Religijnych.

«« | « | 1 | » | »»