Henoteizm

Oznacza pewne zjawisko religijne występujące w ramach politeizmu, czyli wielobóstwo z jednym naczelnym bożkiem.

Zeus   Józef Wolny /Foto Gość Zeus
Najwyższy bóg w politeizmie greckim (henoteizm)
Występuje on w dwóch postaciach. Pierwszą z nich jest tzw. henoteizm względny, wystę­pujący gdy w danym momencie modlą­cy się do jakiegoś bóstwa przypisuje mu wszystkie atrybuty boskie.

Kiedy indziej ten sam człowiek modląc się do innego bożka, uznaje tego drugiego za najpotęż­niejszego (np. wedyjski politeizm). Jest to więc subiektywne przekonanie, a nie powszechnie uznany w danej religii stan rzeczy.

Po wtóre, henote­izm klasyczny oznacza szczególną cześć składaną jednemu bóstwu, które uważa się za szczególnego opiekuna klanu, szczepu, plemienia czy nacji. Uważa się je za wyjątkowe pośród innych bogów. To prze­konanie stanowi utrwaloną przez wieki tradycję.

***

Hasło pochodzi z książki "Religie współczesnego Bliskiego i Dalekiego Wschodu Cz. 1". Wydawnictwo M; 2014 r.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg