Katolik a polityka

Jakie jest znaczenie religii dla procesów politycznych?

Religia nie tylko ukazuje najgłębszy sens życia ludzkiego, lecz wpływa także na kształtowanie światopoglądu i może odgrywać istotną rolę w przemianach politycznych. Dowodem tego były chociażby wydarzenia związane z powstaniem „Solidarności” i obaleniem komunizmu silnie inspirowane katolicyzmem.

Brakowało w Polsce publikacji, która w sposób kompetentny zajęłaby się problematyką relacji religia–polityka. Lukę tę wypełnił podręcznik
„Religia i polityka. Zarys problematyki”.

W podzielonej na pięć części książce punkt wyjścia stanowi ukazanie relacji religii do polityki w ujęciu głównych religii świata. Drugi blok tematyczny, przedstawiając podstawowe związki zachodzące pomiędzy religią i polityką, zwraca uwagę m.in. na sferę wartości jako fundament zaangażowania politycznego oraz znaczenie religii dla społeczeństwa obywatelskiego.

Sposób postrzegania miejsca religii w życiu społecznym i politycznym przez główne
tradycje ideowe, jak np. konserwatyzm, liberalizm czy tradycję chadecką, to główne wątki części trzeciej, natomiast wybrane dyskusje teoretyczne, jak: sekularyzacja, wolność religijna, fundamentalizm oraz religia obywatelska, to niektóre tylko tematy przedostatniej części książki.

Podręcznik zamyka blok poświęconych religii i relacjom międzynarodowym.

Z racji bieżących wydarzeń na uwagę zasługują rozdziały traktujące o znaczeniu chrześcijaństwa dla procesów integracji europejskiej oraz refleksja nad dynamiką relacji religia–polityka (państwo–Kościół) w Polsce po 1989 roku.

Książka pomaga w zrozumieniu miejsca religii w społeczeństwie pluralistycznym. Może stać się impulsem do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w duchu chrześcijańskim. „Dobry katolik – jak stwierdził Franciszek – miesza się do polityki”, bo jest ona „jedną z najwznioślejszych form miłości”.

***

Religia i polityka. Zarys problematyki - red. Piotr Burgoński, Michał Gierycz. Instytut Politologii UKSW / Dom Wydawniczy Elipsa; Warszawa 2014 r.

«« | « | 1 | » | »»