Apel zwierzchników religijnych o kulturę pokoju

Apelem o dialog i odpowiedzialność zakończył się w stolicy Kazachstanu V Kongres Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych.

Wzięło w nim udział 80 delegacji z 42 krajów. Obok osobistości religijnych do Astany przybyli też politycy, w tym sekretarz generalny ONZ Organizacji Narodów Zjednoczonych Ban Ki-moon. Podczas dwudniowych obrad podkreślono konieczność pogłębienia relacji między wyznawcami różnych religii, również ze względu na terrorystyczne ataki związane z fundamentalistycznym ekstremizmem. Wskazano też na potrzebę większej odpowiedzialności ze strony mediów. Skłonne są one nieraz do pogoni za sensacją, co uwypukla w religiach podziały i postawy sekciarskie ze szkodą dla podstawowego zadania, jakim jest szerzenie kultury pokoju.

Na zakończenie Kongresu Zwierzchników Religii Światowych i Tradycyjnych wszyscy jego uczestnicy podpisali wspólny dokument. Wyrażono w nim zaniepokojenie starciami zbrojnymi na całym świecie i potępiono różne przejawy nietolerancji – poinformował przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego. Kard. Jean-Louis Tauran stał na czele delegacji Stolicy Apostolskiej na tym spotkaniu. W dokumencie zaapelowano do wszystkich stron konfliktów o położenie kresu wojnom i respektowanie zawieranych porozumień pokojowych. Wezwano, by z pomocą ONZ i innych organizacji przezwyciężyć podziały, przywracając pokój i bezpieczeństwo zgodnie z prawem międzynarodowym.

«« | « | 1 | » | »»