Białystok: Obraduje XVII Nadzwyczajny Wszechpolski Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP

Przyjęcie nowego statutu Muzułmańskiego Związku Religijnego oraz projektu ustawy o stosunku państwa do MZR w RP - to główne cele obradującego dziś, 28 lutego w Białymstoku XVII Nadzwyczajnego Wszechpolskiego Kongresu Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej. Kongres jest najwyższym organem MZR.

Nad modyfikacją statutu MZR pracowano już od dłuższego czasu. Jak wyjaśnia rzecznik prasowy związku Musa Czachorowski, ten podstawowy dokument regulujący wszelaką działalność MZR musi odpowiadać obowiązującym unormowaniom prawnym, co jest bardzo ważne dla sprawnego i skutecznego funkcjonowania w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej.

Zadaniem Kongresu jest też przyjęcie projektu ustawy o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP. Dotychczas obowiązująca pochodzi z roku 1936, zatem zawarta była w całkowicie odmiennych realiach prawnych.

Podczas Kongresu, w którym uczestniczy kilkudziesięciu delegatów gmin wyznaniowych, omawiane są ponadto inne kwestie, m.in. podział administracyjny muzułmańskich gmin wyznaniowych, czy zatwierdzenie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej MZR.

Muzułmański Związek Religijny w RP to najstarsza i najliczniejsza polska muzułmańska organizacja wyznaniowa, powołana przez Wszechpolski Zjazd Delegatów Gmin Muzułmańskich w grudniu 1925 r. Dzisiaj skupia ok. 5 tysięcy muzułmanów, przynależących do dziewięciu gmin wyznaniowych: białostockiej, bohonickiej, kruszyniańskiej, gdańskiej, gorzowskiej, poznańskiej, bydgoskiej oraz dwóch warszawskich.

Głównym zadaniem MZR, którym kieruje Najwyższe Kolegium pod przewodnictwem muftiego Tomasza Miśkiewicza, jest sprawowanie posług religijno-duchowych, ochrona i rozwój tradycji muzułmańsko-tatarskich oraz reprezentowanie społeczności muzułmańskiej wobec państwa. Związek dysponuje trzema meczetami: w Bohonikach, Kruszynianah i Gdańsku, Centrum Kultury Islamu w Warszawie, domami modlitwy w Białymstoku (tam też znajduje się siedziba muftiatu) i Suchowoli, Domem Pielgrzyma w Bohonikach oraz miziarami w Bohonikach, Kruszynianach i Warszawie.

Muzułmański Związek Religijny w RP prowadzi posługę religijną w zakresie m.in. organizacji wszelkich ceremonii wynikających z zasad i nakazów islamu jak narodziny, śluby, pogrzeby, modlitwy okolicznościowe, organizuje obchody muzułmańskich świąt Kurban Bajram, Ramadan Bajram, Aszura, Miewlud, a także naukę religii, działania charytatywne, wydawnicze, oświatowe, artystyczne itp. Związek angażuje się w wiele przedsięwzięć lokalnych, które służyć mają nie tylko społeczności muzułmańskiej. Uczestniczy ponadto z powodzeniem w dialogu międzywyznaniowym i międzykulturalnym.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg