Stowarzyszenie Sathya Sai: Ogłosił się bogiem

Sathya Sai Baba twierdzi ni mniej, ni więcej, tylko że jest bogiem. "Jestem przy tobie, w tobie i wokół ciebie przez cały czas, tak więc nie ma nic, co mógłbyś zrobić, abym ja o tym nie wiedział" – mówi swoim wiernym. "Przybrałem ludzką postać, ale przejawiam nadludzkie moce i mądrość" – dodaje skromnie.

Sai Baba na tronie błogosławi wiernychWznosili modły, więc przyszedłem
Sai Baba ogłosił się oficjalnie bogiem 23 listopada 1968 roku. Oświadczył, że postanowił pojawić się wśród nas w ludzkiej postaci, aby zbliżyć się do ludzi. "Gdybym zstąpił na Ziemię w formie czterorękiego Pana Stworzenia (Narajana) zamknęlibyście mnie w cyrku i pobieralibyście opłaty od ludzi, którzy chcieliby mnie zobaczyć. Gdybym przyszedł jak zwykły człowiek, uznalibyście mnie za jednego z was i któż chciałby mnie słuchać? Dlatego przybrałem ludzką postać, ale przejawiam nadludzkie moce i mądrość" – wyjaśnia. Sathya Sai wymienia trzy zasadnicze różnice pomiędzy wcześniejszymi awatarami Boga (Chrystusem, Buddą, Kriszną) a Sai Babą. Po pierwsze, Sai jest dostępny współcześnie. Okazja przyspieszenia drogi do Boga, jaką obdarza nas jego fizyczna obecność jest absolutnie niepowtarzalna. Po drugie, "objawił się" ogółowi ludzkiemu, naucza i prowadzi miliony, a nie, jak bywało dotychczas, jedynie wybraną grupę oddanych poszukiwaczy Boga. Po trzecie, skala jego misji jest tak ogromna, że dla jej realizacji postanowił przyjąć trzy kolejne ciała, bezprecedensową potrójną awatarę. Obejmuje ona cielesne przejawienia jako Shirdi Sai Baba (zm. w 1918), Sathya Sai Baba (ur. w 1926) oraz Prema Sai Baba. Każdy z nich będzie żył przez 93 lata, przyjmując narodziny w nowym ciele po ośmioletniej przerwie. W ten sposób okres przebywania awatara na Ziemi będzie wystarczający, aby mógł on prowadzić kilkanaście kolejnych ludzkich pokoleń.
Oświadczenia Sai Baby są pełne patosu. Warto przytoczyć fragment:
"Dla ochrony cnót, dla rozproszenia czyniących zło oraz dla przywrócenia odwiecznych zasad prawości Ja, Najwyższy Pan, zstępuję na ziemię. Przybycia Boga z utęsknieniem wyczekiwali święci, mędrcy i asceci. Wznosili modły więc przyszedłem. Możecie utrzymywać, że jesteście moimi wielbicielami dopiero wtedy, kiedy całkowicie i w pełni oddacie się w Moje ręce, bez najmniejszego śladu egoizmu."
Swoje nauki Sathya Sai Baba przekazuje w formie tzw. dyskursów: publicznych wystąpień, swoistych kazań, podczas których "bóg" porusza różne tematy duchowe, przeplatając dłuższe partie narracyjne swoim melodyjnym śpiewem. Sai Baba zwykle wygłasza dyskursy w języku telugu. Są one jednak symultaniczne tłumaczone na angielski. Czasami posługuje się też językiem hindi lub sanskrytem.
Na przestrzeni ponad sześćdziesięciu lat swojej działalności publicznej Sathya Sai Baba wygłosił tysiące dyskursów. Są one gromadzone i wydawane w serii Sathya Sai Speaks (Słowa Sathya Sai), która liczy już 30 tomów.
Legenda Sai Baby pełna jest niezwykłych opowieści o jego cudach: materializowaniu drogocennych przedmiotów (różańców, srebrnych łańcuszków, pierścieni z mosiądzu w kształcie elipsy ze znakiem OM), materializowaniu ogromnych ilości szarego proszku "wibhuti" (mającego ponoć moc uzdrawiającą), jasnowidzenia, czy uzdrawiania ludzi. Podczas procesu materializacji proszku Sai Baba zwraca dłoń w stronę ziemi i wykonuje kilka okrężnych ruchów w prawo.
Sathya Sai Baba przebywa zwykle w Indiach w jednym ze swoich ośrodków duchowych, zwanych w sanskrycie aśramami. Zwykle ośrodek taki jest kompleksem składającym się ze świątyni (tj. miejsca gdzie odbywają się publiczne spotkania i praktyki duchowe), prywatnych kwater mistrza, budynków mieszkalnych dla pielgrzymów oraz mniej lub bardziej rozwiniętej infrastruktury służącej ich potrzebom (stołówki, sklepy, poczta, ośrodek zdrowia itp.). Głównym ośrodkiem Sai Baby jest Prasanthi Nilayam, gdzie spędza on większą część roku. Czasami jednak przenosi się do Brindavan, Kodaikanal lub, rzadziej i na krótsze pobyty, do ośrodka Dharmakshetra w Mumbaju.

Guru molestujący
Organizacja Sathya Sai powołana została do życia w 1965 r. Istnieje w ponad 120 państwach, obejmuje ponad 6000 grup i ośrodków. Siedzibą główną Organizacji jest Prasanthi Nilayam w Indiach, gdzie mieści się wybierana przez Sathya Sai Babę Rada Centralna, w obrębie której funkcjonuje Główne Biuro Organizacji. W skład Głównego Biura Organizacji wchodzą przewodniczący d.s. Indii oraz przewodniczący d.s. międzynarodowych. Członkowie Rady Centralnej jak również Głównego Biura podlegają bezpośrednio Sathya Sai Babie.
Ze względu na międzynarodowy charakter Organizacji dokonano administracyjnego podziału świata na pięć stref, z których każda obejmuje kilka regionów: Polska znajduje się w strefie 4, region 15.
Na czele każdej ze stref stoi koordynator strefy, któremu podlegają koordynatorzy regionów. Koordynatorom regionów podlegają struktury Organizacji w krajach regionu. Organami kierującymi pracą na poziomie kraju są Rada Centralna (powoływana w kraju, w którym istnieje dziesięć lub więcej ośrodków Sathya Sai) lub Komitet Koordynacyjny (powoływany w kraju, w którym istnieje mniej niż dziesięć ośrodków, ale co najmniej trzy ośrodki lub grupy Sathya Sai). Wszelkie decyzje dokonują się przez consensus członków Rady Centralnej/Komitetu Koordynacyjnego, którzy jednomyślnie wyłaniają spośród siebie przewodniczącego oraz koordynatorów gałęzi duchowej, edukacyjnej, służebnej oraz młodzieżowej.
Grupy i ośrodki Sathya Sai prowadzą regularne spotkania, najczęściej raz na tydzień, wypełnione śpiewem, modlitwą i rozmowami na tematy duchowe. Działalność jest finansowana z dobrowolnych składek członków.
W Polsce Stowarzyszenie Sathya Sai istnieje od 1992 roku. Wydaje kwartalnik Sai Ram. Liczy około tysiąca członków. Jego oficjalną stronę internetową w ciągu sześciu miesięcy 2002 roku odwiedziło prawie 4,5 tysiąca osób. Grupy stowarzyszenia istnieją w Białystoku, Bydgoszczy, Częstochowie, Gdańsku, Głubczycach, Gliwicach, Grudziądzu, Gruszkowie, Kędzierzynie-Koźlu, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Myszkowie, Opolu, Piotrkowie Trybunalskim, Poznaniu, Przeroślu, Rzeszowie, Sosnowcu, Suwałkach, Szczecinie, Warszawie, Włocławku, Wrocławiu i Żarach. Sekretariat mieści się we Wrocławiu.
Rozwojowi ruchu nie zaszkodziły nawet coraz częstsze świadectwa byłych wiernych Sai Baby, skarżących się na molestowanie seksualne przez "boga". Takie oskarżenia padają z ust nawet byłych prominentnych działaczy ruchu. Pod ich wpływem organizację porzucił były jej lider w Polsce, Artur Wiśniewski.

Świadectwa byłych działaczy ruchu o homoseksualizmie, pedofilii i oszustwach Sai Baby, część pierwsza
Świadectwa byłych działaczy ruchu o homoseksualizmie, pedofilii i oszustwach Sai Baby, część druga
Świadectwa byłych działaczy ruchu o homoseksualizmie, pedofilii i oszustwach Sai Baby, część trzecia
Świadectwa byłych działaczy ruchu o homoseksualizmie, pedofilii i oszustwach Sai Baby, część czwarta
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg