Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów

Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów powołano w stołecznym Centrum Islamu 13 czerwca 1997 r., podczas spotkania międzyreligijnego w ramach "Dni Tatarów w Warszawie". Inicjatorem i współorganizatorem Dni oraz powołania Rady była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M.. Rada nie ma swoich odpowiedników w innych krajach i stała się trwałym pomostem pomiędzy Chrześcijanami i Muzułmanami w Polsce. Służy umacnianiu pokoju, zaniechaniu agresji we wzajemnych kontaktach, pragnie zapobiegać konfliktom poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów uzyskała akceptację Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego oraz Jego Świątobliwości Jana Pawła II, z którym członkowie Rady spotkali się osobiście w Drohiczynie w 1999r.

Środowiska muzułmańskie w Polsce i na świecie nie są połączone w jednolitą organizację jak Kościół Katolicki. Dlatego dialog między obu religiami jest utrudniony aczkolwiek konieczny w dzisiejszych czasach. Większość muzułmanów na świecie to nie ekstremiści czy terroryści lecz ludzie pragnący normalnego pokojowego współżycia z wyznawcami innych religii. Muzułmanie w Polsce to przede wszystkim Tatarzy mieszkający tu od 600 lat, ale również przybyli w ostatnich latach obcokrajowcy: Turcy, Bośniacy, Arabowie...

W chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej z krajów zachodnich mogą przybywać do Polski mieszkający tam na stałe muzułmanie. Zadaniem Rady będzie pomoc w przystosowaniu ich do pokojowej koegzystencji z kulturą chrześcijańskiej Polski. Dlatego zrozumienie i wspieranie działalności Rady przez biskupów, ale również wiernych i księży w parafiach jest tak istotne. Poczynając od 2001r. z inicjatywy RWKiM Episkopat Polski ustanowił dzień 26 stycznia Dniem Islamu w Kościele Katolickim.

Dialog obu religii jest wyzwaniem czasów. Od lat prowadzi go i apeluje o rozszerzenie Ojciec Święty Jan Paweł II. Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów nie mogłaby powstać gdyby nie polityka otwartości prowadzona przez papieża Jana Pawła II. Z dotychczasowych dokonań Rady warto wymienić współorganizację serii odczytów, konferencji naukowych i sympozjów poświęconych dialogowi chrzescijańsko-muzułmańskiemu w latach 1998-2001r.

Po 11 września 2001 r. współdziałanie obu religii nabiera zupełnie innych wymiarów. Porozumienie między chrześcijanami a muzułmanami jest sprawą nie tylko filozofów i teologów, ale każdego z nas. Ekstremizm i terroryzm rodzi się m.in. z odrzucenia i niezrozumienia. Dlatego dialog międzyreligijny jest kwestią światowego bezpieczeństwa.

W pracach Rady od jej powstania uczestniczył ŚP. bp Władysław Miziołek, desygnowany do Rady przez J.E. kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Po śmierci. biskupa Władysława (12.05.2000) jego miejsce zajął decyzją Konferencji Episkopatu Polski w czerwcu 2000 r. biskup Tadeusz Pikus. Delegat KEP ds. Dialogu Katolików i Muzułmanów, który od jesieni 2001r. pełni również funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu ds. dialogu z religiami niechrześcijańskimi.

Selim Chazbijewicz, Współprzewodniczacy Rady ze strony muzułmańskiej
Zdzisław Bielecki, Współprzewodniczacy Rady ze strony katolickiej


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |