Imam Chazbijewicz: Papieska wizyta w meczecie zwiastuje wiosnę w dialogu religii

Wizyty Jana Pawła II a dziś Benedykta XVI w meczetach to w jakiś sposób realizacja nauczania Soboru Watykańskiego II – uważa imam Selim Chazbijewicz. W rozmowie z KAI wyraził on nadzieję, że dzisiejsza wizyta papieża w meczecie Omara w Jerozolimie to krok milowy i zwiastun „wiosny” w dialogu religii monoteistycznych.

„Znamienne, że już drugi papież w stosunkowo krótkim czasie wędruje do źródeł, nawiedzając Ziemię Świętą – świętą nie tylko dla chrześcijan, ale także żydów i muzułmanów” – powiedział Chazbijewicz, który w latach 1998-2008 współprzewodniczącym Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Jego zdaniem odwiedziny miejsc świętych różnych religii przez kolejnych papieży można traktować jako wyraźny owoc Soboru Watykańskiego II, który mocno podkreślał znaczenie dialogu z innymi religiami.

„Myślę, że w dialogu religijnym możemy powoli oczekiwać wiosny” – ocenił imam Chazbijewicz dodając, że „czas religijny biegnie inaczej niż ten rzeczywisty”. „Ale myślę, że przynajmniej początki tej wiosny zobaczymy jeszcze za naszego życia” – podsumował.

Meczet Al-aksa stojący na Wzgórzu Świątynnym jest – obok Mekki i Medyny – jednym z trzech najświętszych miejsc islamu. W drugim meczecie, stojącym na dziedzińcu meczetu Al-aksa znajduje się skała, z której – według tradycji islamskiej – prorok Mahomet na swym koniu wzniósł się do Nieba.

Chazbijewicz zaznaczył, że meczet Omara jest miejscem szczególnym dla trzech religii monoteistycznych, także dlatego, że boczną ścianą meczetu jest żydowska Ściana Płaczu.

Ponadto Wzgórze Świątynne na którym stoi meczet Omara jest identyfikowane zarówno w tradycji żydowskiej jak i muzułmańskiej jako Góra Moria - miejsce, gdzie Abraham zaprowadził swego syna Izaaka, by złożyć go w ofierze.

Podczas wtorkowej wizyty w meczecie Omara Benedykt XVI spotkał się z wielkim muftim Jerozolimy Muhammadem Ahmad Husseinem. W przemówieniu do przedstawicieli wyznawców islamu w Izraelu papież wezwał chrześcijan i muzułmanów do czynnego współdziałania dla dobra i dobrobytu rodziny ludzkiej.

Benedykt XVI odwiedził meczet Al-aksa (Kopuły na Skale), jedno z najświętszych miejsc islamu - jako pierwszy w historii papież.

Przypomnijmy, że były to już drugie odwiedziny papieża w meczecie na trasie jego obecnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. 9 maja Benedykt XVI odwiedził meczet im. Króla Husajna w stolicy Jordanii – Ammanie.

„Znamienne, że już drugi papież w stosunkowo krótkim czasie wędruje do źródeł, nawiedzając Ziemię Świętą – świętą nie tylko dla chrześcijan, ale także żydów i muzułmanów” – powiedział Chazbijewicz, który w latach 1998-2008 współprzewodniczącym Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Jego zdaniem odwiedziny miejsc świętych różnych religii przez kolejnych papieży można traktować jako wyraźny owoc Soboru Watykańskiego II, który mocno podkreślał znaczenie dialogu z innymi religiami.

„Myślę, że w dialogu religijnym możemy powoli oczekiwać wiosny” – ocenił imam Chazbijewicz dodając, że „czas religijny biegnie inaczej niż ten rzeczywisty”. „Ale myślę, że przynajmniej początki tej wiosny zobaczymy jeszcze za naszego życia” – podsumował.

Meczet Al-aksa stojący na Wzgórzu Świątynnym jest – obok Mekki i Medyny – jednym z trzech najświętszych miejsc islamu. W drugim meczecie, stojącym na dziedzińcu meczetu Al-aksa znajduje się skała, z której – według tradycji islamskiej – prorok Mahomet na swym koniu wzniósł się do Nieba.

Chazbijewicz zaznaczył, że meczet Omara jest miejscem szczególnym dla trzech religii monoteistycznych, także dlatego, że boczną ścianą meczetu jest żydowska Ściana Płaczu.

Ponadto Wzgórze Świątynne na którym stoi meczet Omara jest identyfikowane zarówno w tradycji żydowskiej jak i muzułmańskiej jako Góra Moria - miejsce, gdzie Abraham zaprowadził swego syna Izaaka, by złożyć go w ofierze.

Podczas wtorkowej wizyty w meczecie Omara Benedykt XVI spotkał się z wielkim muftim Jerozolimy Muhammadem Ahmad Husseinem. W przemówieniu do przedstawicieli wyznawców islamu w Izraelu papież wezwał chrześcijan i muzułmanów do czynnego współdziałania dla dobra i dobrobytu rodziny ludzkiej.

Benedykt XVI odwiedził meczet Al-aksa (Kopuły na Skale), jedno z najświętszych miejsc islamu - jako pierwszy w historii papież.

Przypomnijmy, że były to już drugie odwiedziny papieża w meczecie na trasie jego obecnej pielgrzymki do Ziemi Świętej. 9 maja Benedykt XVI odwiedził meczet im. Króla Husajna w stolicy Jordanii – Ammanie.

tk / Warszawa

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg