Życie jest darem Boga dla wszystkich

Wspólna deklaracja katolików i muzułmanów.

Stolica Jordanii już po raz piąty gościła członków Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, którzy spotkali się m.in. z księciem El Hassanem bin Talalem, przewodniczącym Rady Powierniczej Królewskiego Instytutu ds. Studiów Międzyreligijnych.

Życie jest darem Boga dla wszystkich członków rodziny ludzkiej, dlatego powinno być chronione od poczęcia do naturalnej śmierci. To jeden z wspólnych postulatów, które postawiono w Ammanie [na 5. spotkaniu Królewskiego Instytutu Studiów Międzyreligijnych (RIIFS) z Papieską Radą ds. Dialogu Międzyreligijnego.]

Watykan, pod nieobecność kard. Taurana, reprezentował sekretarz Rady bp Miguel Ayuso.

Katolicka i muzułmańska delegacja rozmawiały na temat wyzwań, możliwości i perspektyw, przed jakimi stoją wierni tych religii w kontekście godności i życia ludzkiego. Obie uznały człowieka za szczyt Bożego stworzenia, obdarowanego godnością, prawami i obowiązkami. Z tego powodu każdy zasługuje na szacunek, miłości i środki niezbędne do godziwego życia.

Zgodzono się również, że młode pokolenia powinny być wychowywane w duchu szacunku do ludzkiego życia i całego stworzenia, choćby poprzez prezentowanie w szkołach kodeksu etycznego uczącego tych postaw.

«« | « | 1 | » | »»