Jan Paweł II - Papież dialogu

Dialog międzyreligijny
Jan Paweł II odpowiada na pytania

Postawę Kościoła i poszczególnych chrześcijan wobec innych religii charakteryzuje szczery szacunek, głęboka sympatia, a także - jeśli to jest możliwe i stosowne - serdeczna współpraca. (...) Rozwijając nauczanie Soboru, już w pierwszej encyklice mojego pontyfikatu przypomniałem starożytną naukę sformułowaną przez Ojców Kościoła, zgodnie z którą należy uznać „ziarna Słowa" istniejące i działające w różnych religiach. Więcej:.
Dialog z buddyzmem
Fragment z "Przekroczyć próg nadziei"

Pośród religii, na które wskazuje dokument Nostra aetate, należy zwrócić szczególnie uwagę na buddyzm, który jest w pewnym sensie, podobnie jak chrześcijaństwo, religią zbawienia. Trzeba jednakże zaraz dodać, że soteriologia buddyzmu stanowi poniekąd odwrotność tego, co jest istotne dla chrześcijaństwa. Więcej:.Dialog z judaizmem
Przemówienie do uczestników Zebrania Delegatów Krajowych Komisji Konferencji Episkopatów do dialogu i współpracy z Żydami i judaizmem

W sferze stosunków z religiami niechrześcijańskimi, szczególna więź łączy Kościół z tymi, którzy wyznają wiarę Starego Testamentu, dziedziców patriarchów i proroków Izraela. Więzy pomiędzy Kościołem i narodem żydowskim opierają się na Bożym planie Przymierza - i jako takie musiały pozostawić niezatarte ślady na pewnych aspektach instytucji Kościoła, szczególnie w jego liturgii. Więcej:.Dialog z islamem
Fragment z książki "Przekroczyć próg nadziei"

W deklaracji soborowej „Nostra aetate” czytamy: „Kościół spogląda z szacunkiem również na mahometan, oddających cześć jedynemu Bogu, żywemu i samoistnemu, miłosiernemu i wszechmocnemu, Stwórcy nieba i ziemi” (n. 3). Przez swój monoteizm wyznawcy Allaha pozostają nam szczególnie bliscy.(...) Więcej:.
Dialog międzyreligijny
Spotkanie w Asyżu 1986

27 października z inicjatywy Jana Pawła II odbył się w Asyżu Dziefi Modlitwy o Pokój z udziałem zwierzchników różnych wyznań chrześcijańskich i innych religii. Z całego świata napłynęły do Watykanu listy i telegramy od rządów, przywódców politycznych, partii z wyrazami poparcia dla idei modlitw o pokój. Więcej:.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |