99 imion Boga, które wymienia Koran

(z tłumaczeniami na język polski)

99 imion Boga, ktore wymienia Koran

1. Allah (dziallah dzialaluh) Bóg (w całym Majestacie)
2. ar-Rahmen Miłosierny
3. ar-Rahim Litościwy
4. al-Malik Król
5. al-Quddus Najświętszy
6. as-Salam Pokój, Źródło Pokoju
7. al-Mu’min Najdokładniejszy
8. al-Muhajmin Strażnik Wiary i Bezpieczeństwa
9. al-kAziz Wszechmocny, Trudno Dostępny
10. al-Dżabbar Nieodparty
11. al-Mutakabbir Wielki, Wspaniały
12. al-Haliq Stwórca
13. al-Bari’ Twórca
14. al-Musałłir Formujący
15. al-Ghaffar Zawsze Wybaczający
16. al-Qahhar Wszechzmuszający
17. al-Łahhab Zawsze Dający
18. al-Razzaq Zawsze Zaopatrujący
19. al-Fattah Otwierający (serca), Dawca Zwycięstwa
20. al-kAlim Wszechwiedzący
21. al-Qabid Ograniczający
22. al-Basit Ekspansywny, Szczodry
23. al-Khafid Obniżający
24. al-Rafic Podniesiony
25. al-Mu’izz Zaszczytny
26. al-Mudhill Uniżający, Degradujący
27. as-Sami’e Wszechsłyszący
28. al-Basir Wszechwidzący
29. al-Hakam Arbiter
30. al-kAdl Sprawiedliwy
31. al-Latif Subtelny, Łagodny
32. al-Khabir Informujący, Wszechświadomy
33. al-Halim Cierpliwy, Pobłażliwy
34. al-kAzim Potężny, Bezkresny
35. al-Ghafur Wszystko Wybaczający
36. asz-Szakur Wdzięczny, Podwyższający Wartość
37. al-kAli Najwyższy
38. al-Kabir Wielki
39. al-Hafiz Zabezpieczający
40. al-Muqit Żywiciel
41. al-Hasib Wszechobliczający
42. al-Dżalil Majestatyczny
43. al-Karim Hojny
44. ar-Raqib Czuwający
45. al-Mudżib Odpowiadający
46. al-Łasijk Wszechobejmujący
47. al-Hakim Mądry
48. al-Ładud Kochający, Życzliwy
49. al-Madżid Najwspanialszy
50. al-Bacijt Wywołujący Śmierć
51. asz-Szahid Świadek
52. al-Haqq Prawdziwy, Realny, Absolutny
53. al-Łakil Niezawodny
54. al-Qałij Silny
55. al-Matin Niezawodny
56. al-Łelij Patron, Pomocnik
57. al-Hamid Najbardziej Chwalebny
58. al-Muhsi Uważający, Wyliczający
59. al-Mubdik Inicjator
60. al-Musid Przywracający
61 al-Muhji Dawca Życia
62. al-Mumit Sprowadzający Śmierć
63. al-Hejj Wiecznie Żyjący
64. al-Qajjum Zawsze się Potwierdzający
65. al-Ładżid Odkrywca, Niezawodny
66. al-Madżid Wspaniały
67. al-Łahid Pojedynczy, Wszechobejmujący, Niepodzielny
68. as-Samad Samowystarczalny, Niezachwiany
69. al-Qadir Wszechmocny
70. al-Muqtadir Rozstrzygający
71. al-Muqaddim Promujący
72. al-Mu’akhkhir Opóźniający
73. al-Ałłal Pierwszy
74. al-Akhir Ostatni
75. az-Zahir Zewnętrzny, Jawny
76. al-Batin Wewnętrzny, Ukryty
77. al-Łaali Władca
78. al-Mutakali Nieprześcigniony
79. al-Barr Dobry, Dobroczynny
80. at-Tałłab Zawsze Powracający, Zawsze Ustępujący
81. al-Muntaqim Mściciel
82. al-kAfuł Zmazujący Grzechy
83. ar-Ra’uf Współczujący
84. Maliku-l-Mulk Król Królestwa
85. Dhu’-Dżalali ła’l-ikram Właściciel Majestatu i Szczodrości
86. al-Muqsit Sprawiedliwy, Wynagradzający lub Karzący
87. al-Dżamik Jednoczący, Zbierający
88. al-Ghani Najbogatszy, Niezależny
89. al-Mughni Wzbogacający, Wyzwalający
90. al-Mani’eh Ochraniający, Obrońca
91. ad-Darr Szkodzący, Krzywdzący
92. an-Nafi’eh Dobroczyńca
93. an-Nur Światło
94. al-Hadi Przewodnik
95. al-Badi’eh Niezrównany, Twórca
96. al-Baqik Niezmienny, Wieczny
97. al-Łarit Dziedzic
98. ar-Raszid Nieomylny Nauczyciel i Znawca
99. as-Sabur Cierpliwy, Ponadczasowy

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |