Wyznanie wiary Josepha Smitha

Wierzymy:

• w Boga, wiecznego Ojca, w Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i w Ducha Świętego;
• że ludzie zostaną ukarani za swe własne grzechy, a nie za grzech pierworodny Adama;
• że przez zadośćuczynienie Chrystusa cała ludzkość, przestrzegając praw i obrzędów Ewangelii, może dostąpić zbawienia;
• że podstawowymi zasadami i obrzędami Ewangelii są: a) wiara w Pana Jezusa Chrystusa; b) pokuta; c) chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów; d) nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego;
• że do nauczania Ewangelii i odprawiania jej obrzędów, konieczne jest powołanie od Boga poprzez proroctwo i nałożenie rąk przez tych, którzy mają Jego pełnomocnictwo;
• w poprawność organizacji, jaka istniała we wczesnym Kościele Jezusa Chrystusa, tj. organizacji z apostołami, prorokami, pastorami, nauczycielami, ewangelistami itd.;
• w dar języków, proroctwa, objawienia, wizje, uzdrawiania, tłumaczenia języków itd.;
• że Biblia jest słowem Bożym, o ile jest poprawnie przetłumaczona. Wierzymy także, że Księga Mormona jest słowem Bożym;
• we wszystko, co Bóg objawił, wszystko, co teraz objawia, i wierzymy także, że objawi On jeszcze wiele wielkich i doniosłych rzeczy w odniesieniu do królestwa Bożego;
• że nastąpi dosłowne zgromadzenie Izraela i przywrócenie Dziesięciu Plemion. Wierzymy, że Syjon (Nowa Jerozolima) zostanie zbudowany na kontynencie amerykańskim, że Chrystus będzie osobiście królował na Ziemi, która zostanie odrodzona i otrzyma swą rajską chwałę;
• w posłuszeństwo królom, prezydentom, władcom i rządom; w przestrzeganie, poszanowanie i poparcie dla prawa;
• w uczciwość, wierność, cnotę, dobrą wolę, szlachetność i dobroczynność wobec wszystkich ludzi, w istocie możemy powiedzieć, że kierujemy się upomnieniem Pawła - we wszystkim mamy pełną nadzieję i ufność, przetrwaliśmy wiele i mamy nadzieję wytrwać do końca; wszystko, co jest cnotą, zaletą, uznane za dobre czy godne pochwały staje się naszym celem.
Domagamy się przywileju czczenia wszechmogącego Boga według tego, co nam dyktuje nasze sumienie, i przyznajemy ten sam przywilej wszystkim ludziom - niech czczą na swój sposób, gdziekolwiek i cokolwiek czcić pragną.

Zasady wiary Kościoła Chrystusa Świętych Dni Ostatnich, w: Perła Wielkiej Wartości, polskie tłum., 1981, s. 55

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |