W poszukiwaniu tożsamości i celowości teologii religii

Zakład Misjologii i Teologii Religii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowej, która odbędzie się 20 maja 2009 r. (środa) Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, ul. Henryka Jordana 18.

Organizator:
Zakład Misjologii i Teologii Religii WTL UŚ.

Odpowiedzialny:

ks. dr Grzegorz Wita,

Opis merytoryczny:

W teologii posoborowej wiele miejsca poświęca się relacji Kościoła do religii pozachrześcijańskich. Obok postawy szacunku i prób dialogu istnieje sfera teologicznych badań wiarygodności roszczeń objawieniowo-zbawczych tychże tradycji religijnych.

Powszechnie przyjmuje się możliwość zbawienia poza instytucjonalnym chrześcijaństwem. Jednak niewielu teologów próbuje wyjaśnić na jakich zasadach jest to możliwe. Teologia religii, jak jedna z najmłodszych dyscyplin naukowych, wciąż poszukuje swej tożsamości i precyzuje zakres swych poszukiwań i argumentacji. Organizowana konferencja ma stać się okazją do podzielenia się osiągnięciami w tej dziedzinie przez polskich teologów podejmujących teologicznoreligijne zagadnienia.

Zarazem może okazać się wkładem w dojrzałe kształtowanie się relacji międzyreligijnych oraz pogłębienie tożsamości chrześcijańskiej w dobie narastającego pluralizmu religijnego.

Program:
sesja przedpołudniowa
9.30 powitanie i wprowadzenie: Dziekan WTL UŚ
9.45 „Matteo Ricci SJ 利 瑪 竇 (1552-1610) – prekursor teologii religii w dialogu z rodzimymi religiami chińskimi”, o. dr Jan Konior SJ, Ignatianum Kraków.
10.15 „Zbawienie w tradycyjnych religiach Kirdi”, ks. dr hab. Jarosław Różański, UKSW, Warszawa.
10.45 dyskusja
11.15 – 11.30 przerwa
11.30 „Teologia religii jako dyscyplina pogranicza”, o. dr hab. Ireneusz S. Ledwoń OFM, WT KUL Lublin.
12.00 „Między ekskluzywizmem a pluralizmem”, ks. dr Krystian Kałuża, Otto-Friedrich- Universität Bamberg.
12.30 „De facto czy de iure? Od teologii religii do teologii pluralizmu religijnego”, ks. dr Adam Michałek SVD Pieniężno.
13.00 dyskusja
13.30 – 14.30 przerwa na obiad

sesja popołudniowa
14.30 dyskusja panelowa uczestników
16.00 zakończenie
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |