I niech ta historia trwa nadal

W Gliwicach otwarta została wystawa poświęcona Żydom Górnośląskim.

W Domu Pamięci Żydów Górnośląskich otwarta została wystawa stała poświęcona dziejom społeczności żydowskiej żyjącej na tym terenie. Jest to pierwsza ekspozycja tak obszernie pokazującą losy mieszkających tutaj Żydów.

Gośćmi spotkania byli Hans Neumann, konsul generalny Niemiec we Wrocławiu, i Włodzimierz Katz, przewodniczący Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Katowicach. Obaj w swoich wystąpieniach podkreślali, że historia Żydów górnośląskich jest mało znana. Tym bardziej więc cenne jest pokazanie jej w postaci wystawy.

- Górny Śląsk jako region bywa pomijany i w historii Żydów polskich, bo przez wieki należał do państwa niepolskiego, i w historiografii niemieckiej, bo po II wojnie światowej utrudniony był dostęp do tych źródeł - powiedziała kurator wystawy Bożena Kubit. - Tworząc tę wystawę, przeprowadzono liczne kwerendy w placówkach w Polsce i za granicą - głównie w Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Izraelu. Ich wynik jest naprawdę imponujący - podkreśliła.

I niech ta historia trwa nadal   Mira Fiutak /Foto Gość Po wystawie oprowadzała kurator Bożena Kubit Ekspozycja ukazuje historię tutejszych Żydów od początku, od czasów osadnictwa pod koniec średniowiecza, poprzez największy jej rozwój w wieku XIX, po wiek XX, czasy wojny i Holokaustu oraz okres powojenny.

Widzimy także wkład społeczności żydowskiej w rozwój Górnego Śląska, na wystawie pokazane zostały losy kilku rodzin. - W przyszłości będzie można oprowadzać po niej, mówiąc tylko o jednej rodzinie, co wspaniale pokazuje wszystkie zawiłości historii rodzinnych, na tle historii państwowej na Górnym Śląsku - dodała kurator wystawy.

Przedstawione zostały też wszystkie synagogi górnośląskie, w większości dziś już nieistniejące. Możemy zobaczyć wiele unikatowych rzeczy, w większości przedstawianych publicznie po raz pierwszy.

Prezentacji synagog towarzyszy muzyka synagogalna. Innym częściom wystawy dźwięki ulicy z czasów międzywojnia, gdzie przeplatają się języki polski, niemiecki i hebrajski. - Myślę, że to najlepiej ukazuje tę różnorodność, która tutaj, na Górnym Śląsku, występowała. I niech trwa nadal - powiedziała Bożena Kubit.

Wystawę honorowym patronatem objęła małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser-Duda, której dziadek - ojciec pisarza Juliana Kornhausera - spoczywa na tutejszym cmentarzu.

Otwarcie stałej wystawy „Żydzi na Górnym Śląsku” w tym jednym z oddziałów Muzeum w Gliwicach jest ostatnim etapem rozpoczętej w 2013 roku rewitalizacji jego siedziby, czyli dawnego żydowskiego domu przedpogrzebowego.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg