O. Patton: św. Franciszek i sułtan Al-Kamil szli pod prąd

Kustosz Ziemi Świętej o zdolności pójścia pod prąd kulturze nietolerancji.

Osiemset lat po spotkaniu św. Franciszka z Asyżu z sułtanem Al-Kamilem Al-Malekiem wydarzenie to ukazuje się nam z całą swoją symboliką i perspektywicznością, ze zdolnością do pójścia pod prąd kultury nietolerancji. To słowa Kustosza Ziemi Świętej wypowiedziane na zorganizowanym z tej okazji spotkaniu absolwentów muzułmańskiego uniwersytetu Al-Azhar w Kairze.

O. Francesco Patton przypomniał, że w czasie wojny chrześcijan z muzułmanami Biedaczyna z Asyżu i sułtan mieli odwagę, aby wspólnie rozmawiać, we wzajemnym szacunku, w słuchaniu siebie, w duchu gościnności. Dodał, że i w naszych czasach niektórzy chcą doprowadzić do konfrontacji cywilizacji i chronią się za siłą i przemocą. Tym bardziej więc spotkanie sprzed ośmiuset lat w egipskiej Damietcie pokazuje, jak iluzoryczne jest zwycięstwo osiągnięte dzięki sile i jak kruchy jest pokój osiągnięty dzięki pokonaniu nieprzyjaciela. Tylko spotkanie i dialog przynoszą owoce, które są długotrwałe.

Włoski franciszkanin wskazał, że i dziś można znaleźć przykłady takiej postawy. Są nimi na przykład szkoły w Ziemi Świętej, świadectwo konkretnego braterstwa, dialogu i wspólnego zaangażowania w budowanie kultury pokoju.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg