Chiny wzmacniają państwową kontrolę nad religiami

Od 1 lutego obowiązywać będą w Chinach nowe przepisy wzmacniające kontrolę nad religiami w tym kraju. Wszelka ich działalność musi uzyskać uprzednią aprobatę urzędu ds. religijnych. Mają także propagować politykę partii komunistycznej i wychowywać wiernych tak, by wspierali jej przywództwo.

Nowe przepisy, ogłoszone przez agencję Xinhua, uzupełniają zaktualizowane regulacje prawne w tej dziedzinie, wydane w 2018 r. Zawierają 41 artykułów, zebranych w sześciu rozdziałach, dotyczących organizacji, urzędów, stanowisk, nadzoru, planów pracy i zarządzania gospodarczego wspólnot religijnych na szczeblu lokalnym i krajowym. Wszelkie aspekty ich życia - nauczanie, zgromadzenia, plany podlegać będą zatwierdzeniu przez rządowy urząd ds. religijnych.

Oprócz powszechnej kontroli każdego ruchu wspólnot, nowe przepisy wymagają by „personel religijny” wspierał, promował i wdrażał wśród wszystkich członków swej wspólnoty całkowite podporządkowanie Chińskiej Partii Komunistycznej.

Artykuł piąty stwierdza, że „organizacje religijne powinny uznawać przywództwo Chińskiej Partii Komunistycznej, przestrzegać konstytucji, praw, regulaminów i polityk, przyjmować zasadę niezależności [od ośrodków zagranicznych - KAI] i samozarządzania, przyjmować wytyczne dotyczące religii w Chinach, wcielać w życie wartości socjalistyczne”.

Jeszcze więcej wymaga artykuł 17, zgodnie z którym „organizacje religijne powinny upowszechniać zasady i politykę Chińskiej Partii Komunistycznej, jak również prawo państwowe, rozporządzenia dotyczące personelu religijnego i wierzących obywateli, wychowując personel religijny i wierzących obywateli do wspierania przywództwa Chińskiej Partii Komunistycznej, popierając system socjalistyczny, przyjmując i idąc drogą socjalizmu o cechach chińskich”.

Anonimowy duchowny cytowany przez agencję Asia News skomentował nowe przepisy mówiąc, że „w praktyce nie liczy się już twoja religia, to, czy jesteś buddystą, taoistą, muzułmaninem czy chrześcijaninem: jedyną dopuszczalną religią jest wiara w Chińską Partię Komunistyczną”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg