Najradośniejsze żydowskie święto

Żydowskie święto Sukkot, obchodzone na pamiątkę wyprowadzenia Żydów z egipskiej niewoli, rozpoczęło się w środę wieczorem. "To jedno z najradośniejszych żydowskich świąt" - powiedział we wtorek Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

Nazwa Sukkot pochodzi z języka hebrajskiego, oznacza szałas lub namiot i upamiętnia czterdziestoletnią wędrówkę Żydów przez pustynię do Ziemi Obiecanej. "Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach (...), aby pokolenia wasze wiedziały, że w szałasach kazałem mieszkać synom izraelskim, gdy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej" - nakazuje Tora.

"To święto przypomina Żydom, że można zaufać Bogu, zamieszkać w szałasie, zrezygnować z wygód cywilizacji, poczuć się, jak Żydzi, którzy wędrując przez pustynię mogli liczyć tylko na to, co ześle im Bóg i nie doznali zawodu" - powiedział Szudrich.

Kucza, bo tak brzmi jedna z nazw sukkotowego szałasu, powinna być postawiona pod gołym niebem, mieć nie mniej niż trzy ściany (mogą być wykonane z drewna lub płótna), a dach powinien być zrobiony z materiałów, które wyrastają z ziemi (gałęzie, sitowie, trzciny, liście palmowe). Dach nie powinien być całkowicie szczelny, tak, aby do szałasu docierało światło słoneczne, a w nocy było można dostrzec księżyc i gwiazdy.

Podczas Sukkot Żydzi w szałasie śpią, jedzą i uczą się. Tradycja zwalnia z obowiązku mieszkania w szałasie wszystkich odczuwających z tego powodu dyskomfort spowodowany np. zimnem lub hałasem. Nakaz mieszkania w szałasie nie obowiązuje kobiet, choć, jeśli zechcą, mają one prawo świętować tak samo jak mężczyźni. Zgodnie z tradycją, w dzień poprzedzający Sukkot, niezamężne kobiety zapalają jedną świecę, a mężatki tyle świec, ile mają dzieci.

Kolejnym ważnym nakazem, wypełnianym przez Żydów podczas Sukkot, jest odmawianie błogosławieństw i potrząsanie czterema rodzajami roślin, symbolizującymi cztery rodzaje ludzi. Etrog (cytrus) o przyjemnym smaku i zapachu oznacza człowieka mądrego i sprawiedliwego. Lulaw (gałązka palmy daktylowej) o smaku, ale bez zapachu, przypisany jest ludziom znającym zasady Tory, ale niestosującym ich w swoich codziennych uczynkach. Hadas (gałązka mirtu) symbolizuje ludzi prostych, którzy wypełniając nakazy Boga kierują się wiarą i lękiem, a nie znajomością Tory. Arawa (gałązka wierzby) pozbawiona smaku i zapachu symbolizuje ludzi, którym obce są zasady Tory i ich wypełnianie.

Święto Sukkot zaczyna się pięć dni po Jom Kippur, czyli dniu pokuty, podczas którego wyznawcy judaizmu dokonują rachunku sumienia i jednają się z Bogiem i bliźnimi. Jom Kippur to czas analizy samego siebie, skruchy, a Sukkot jest świętem powrotu ze świata wewnętrznego do świata fizycznego, jest świętem radosnym.

Michael Schudrich powiedział, że w tym roku święto Sukkot obchodzone będzie w 10 polskich miastach. W Warszawie tradycyjny szałas stanie przy Synagodze Nożyków. Szałas wystawi też wspólnota Chabad Lubawicz na ulicy Bagno 2. Oprócz stacjonarnego szałasu, warszawscy Żydzi przygotowali specjalny mobilny szałas zbudowany na samochodzie pick-up, który w okresie świąt odwiedzi Katowice.(PAP)

«« | « | 1 | » | »»