Watykańskie przesłanie do buddystów

„Dążąc do prawdy w wolności, chrześcijanie i buddyści żyją w pokoju”. Taki tytuł nosi tegoroczne przesłanie Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego do buddystów na święto Wesak.

W tym roku obchodzą je oni w Japonii już za tydzień (8 kwietnia), a w większości krajów Dalekiego Wschodu 10 lub 17 maja. Poszczególne odłamy buddyzmu świętują Wesak w odmiennym czasie i nadają mu różne znaczenie. Dla jednych upamiętnia narodziny Buddy, dla innych również jego oświecenie i śmierć.

„Wysiłek dążenia do prawdy jest koniecznym warunkiem, by osiągnąć autentyczny pokój – czytamy w przesłaniu watykańskiej dykasterii. – Wszyscy ludzie są zobowiązani do poszukiwania prawdy, którą poznawszy mają przyjąć i w wolności zgodnie z nią żyć. W dzisiejszym świecie, naznaczonym różnymi formami sekularyzmu i fundamentalizmu, które są często wrogie prawdziwej wolności i wartościom duchowym, dialog religijny może być alternatywą, by znaleźć drogę do pokoju i współpracy dla dobra wszystkich. Dialog ten pobudza też, by respektować podstawowe prawa człowieka do wolności sumienia i wolności kultu. Gdy wolność religijną rzeczywiście się uznaje, szanuje się godność osoby u samej jej podstaw”. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego życzy buddystom na ich święto, by podjęli na nowo dążenia do prawdy i dobra, do okazywania współczucia cierpiącym i do życia w zgodzie ze wszystkimi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg