Rozpoczyna się Szawuot

W wtorek, 7 czerwca wieczorem, rozpocznie się Szawuot, żydowskie święto przekazania Mojżeszowi, a tym samym wszystkim Żydom, Tory na górze Synaj.

Szawuot jest świętem ruchomym i wypada dokładnie 49 dni po drugim dniu święta Pesach.

–  Szawuot, święto tygodni, jest osobnym, indywidualnym świętem, ale można na nie patrzeć, jako na zakończenie pewnego okresu, który rozpoczął się razem ze świętem Pesach –mówi Tomasz Krakowski, ekspert w warszawskiej Gminie Żydowskiej. – W Pesach, jako naród wyszliśmy z niewoli egipskiej na dziką pustynię, w siedem tygodni później stajemy pod górą Synaj, gdzie Bóg zawiera z nami przymierze i nadaje nam Prawo.

Święto jest związane także z pierwszymi zbiorami i ofiarą składaną w Świątyni Jerozolimskiej. W czasie żniw dawano kapłanowi dwa bochenki chleba, które symbolizowały przekazanie Tory. 

Na pamiątkę cudownego zakwitnięcia stoków Synaju w chwili przekazania Tory, synagogi i domy modlitwy przystrajane są zielenią i kwiatami. W tym roku udekorowana będzie także warszawska Synagoga im. Nożyków przy ul. Twardej 6.

W czasie święta w synagodze odczytywane będą zwoje Tory: m.in. 10 przykazań, a także księga Rut. Studiowanie Tory trwa całą noc.

Według midraszy, kiedy Bóg przekazał Mojżeszowi Torę, Żydzi pod górą Synaj  spali.– mówi Stas Wojciechowicz, rabin społeczności reformowanej. – Tej nocy studiujemy Torę w ramach zadośćuczynienia. Mleczne potrawy, które w tym czasie jemy, także są związane z Torą - czystą i słodką jak mleko. 

W Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, zgodnie z tradycją, we wtorek rozpocznie się całonocne studiowanie Tory, Talmudu i innych tekstów religijnych. Wykłady wygłoszą rabini - m.in. Michael Schudrich i Stas Wojciechowicz, a także członkowie Gminy. Wśród wykładów pojawią się tematy o świeckiej żydowskości, midraszach, czyli komentarzach do Tory, a także o kuchni koszernej. Wspólna nauka rozpocznie się o godz. 23.30.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie, z filią w Lublinie, jest jedną z ośmiu organizacji wchodzących w skład Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce. Jej członkami mogą być osoby, których przynajmniej jedno z dziadków było Żydem – na podstawie tzw. Prawa Powrotu.

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie kontynuuje tradycję przedwojennych gmin żydowskich, a więc realizuje misję samorządu żydowskiego. Obecnie Gmina zrzesza ok. 600 członków i ta liczba sukcesywnie wzrasta.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama