Początek żydowskiego święta paschy

Tradycyjna żydowska pascha, czyli święto Pesach obchodzone przez polskich Żydów będzie trwało osiem dni. Rozpocznie się w poniedziałek uroczystą wieczerzą i potrwa do 2 kwietnia.

Święto upamiętnia wyjście Żydów z niewoli egipskiej. Jej wspominanie jest jedną z trzech najważniejszych micw (przykazań) dotyczących Pesach. Podczas uroczystej wieczerzy na pytanie syna: "czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy", obowiązkiem ojca jest opowiedzenie wszystkich wydarzeń, zgodnie z hagadą, czyli opowieścią opisującą to, co wydarzyło się w Egipcie.

Podczas przygotowań do święta wyznawcy judaizmu usuwają z domu wszelki chamec, czyli produkty spożywcze z zakwasem, jak pieczywo czy mąka. Żydzi aszkenazyjscy nie spożywają w tym czasie także ryżu, prosa, fasoli, soczewicy, kukurydzy czy grochu. Wszystkie te zakazy łączą się także z koniecznością dokładnego wysprzątania domu, tak, aby nie znalazła się w nim nawet odrobina zakwasu - np. w szafce czy choćby na klawiaturze komputera. Pozostałości chamecu należy na czas święta sprzedać osobie nie będącej Żydem. Procedurami tymi zajmuje się rabin.

"Jednak nie chodzi tylko o przygotowania w świecie materialnym. Ważne jest również poszukiwanie duchowego chamecu. Czym jest chamec? To produkt procesu fermentacji ziarna, podczas którego ziarenko puchnie i staje się o wiele większe, okazalsze. Maca reprezentuje skromność, natomiast chamec - arogancję" - podkreśla naczelny rabin Polski Michael Schudrich.

"Mimo to, różnica między macą i chamecem jest niewielka. Oba wytwarza się z tych samych składników: mąki i wody. Po osiemnastu minutach mąka i woda stają się chamecem. Po siedemnastu minutach, to jeszcze ciągle jest maca. Różnica to tylko jedna minuta. Przygotowując się do Pesach, teraz bardziej niż kiedykolwiek, musimy znaleźć chamec zgromadzony w naszych domach, ale, co równie ważne, a może i nawet ważniejsze, musimy znaleźć wewnętrzny chamec w naszych duszach" - dodaje rabin.

Podczas wieczerzy rozpoczynającej święto Pesach Żydzi jedzą macę, gorzkie zioła i natkę pietruszki. Na stole znajdują się także jajko oraz kawałek upieczonego mięsa z kością. Gorzkie zioła upamiętniają gorycz niewoli, a mięso z kością ofiarę z baranka, którego krew pozwoliła oznaczyć drzwi Izraelitów i uchronić ich przed jedną z plag egipskich.

«« | « | 1 | » | »»
Komentowanie dostępne jest tylko dla .