Wspólna deklaracja watykańsko-islamska

Dialog międzyreligijny pozostaje jedyną drogą, którą należy wspólnie przemierzać, aby przezwyciężać uprzedzenia - stwierdza wspólna deklaracja, podpisana 8 stycznia w Watykanie przez przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jeana-Louisa Taurana i czterech imamów francuskich.

Potępia ona "odrażający zamach", do jakiego doszło dzień wcześniej w Paryżu na redakcję pisma "Charlie Hebdo", wzywając jednocześnie przywódców religijnych do nieustannego wspierania "kultury pokoju i nadziei", która jest w stanie pokonać strach i budować mosty między ludźmi.

Dokument zwraca uwagę, że 4-osobowa reprezentacja imamów francuskich, która wraz z delegacją episkopatu tego kraju wzięła udział dzień wcześniej w środowej audiencji ogólnej, przeżyła wstrząs z powodu odrażającego zamachu dokonanego w tym dniu na redakcję tygodnika. Imamowie "pragną raz jeszcze dołączyć się do słów, wypowiedzianych wczoraj i dziś rano przez papieża Franciszka, aby potępić okrucieństwo i ślepą przemoc" - głosi deklaracja. I podobnie jak papież przywódcy duchowi wezwali wierzących "do okazania przez przyjaźń i modlitwę swej solidarności ludzkiej i duchowej z ofiarami i ich rodzinami".

"W tych okolicznościach należy przypomnieć, że bez wolności słowa świat jest zagrożony: nakazem chwili jest «przeciwstawienie się nienawiści i wszelkim formom przemocy, która niszczy życie ludzkie, łamie godność osoby, radykalnie podrywa podstawowe dobro pokojowego współistnienia osób i narodów ponad różnicami narodowymi, religijnymi i kulturowymi»" - przytoczyli współautorzy dokumentu słowa Ojca Świętego z 7 stycznia.

Podkreślono, że liderzy religijni są wezwani do wspierania coraz bardziej "kultury pokoju i nadziei", będącej w stanie pokonać strach i budować mosty między ludźmi. Uwzględniając wpływ wywierany przez środki przekazu, autorzy dokumentu wezwali osoby odpowiedzialne za nie do "szerzenia wiadomości pełnych szacunku do religii, ich wyznawców i ich praktyk, sprzyjając w ten sposób kulturze spotkania".

"Dialog międzyreligijny pozostaje jedyną drogą, jaką należy przemierzać wspólnie, aby rozpraszać uprzedzenia" - stwierdza wspólna deklaracja na zakończenie.

Dokument podpisali: ze strony katolickiej - przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Rady Episkopatu Francji ds. Dialogu Międzyreligijnego bp Michel Dubost oraz imamowie: Tareq Ouboru, Azzedine Gaci, Mohammed Moussaoui i Djelloul Seddiki, a także dyrektor Służby ds. Islamu w Kościele francuskim ks. Christophe Roucou.

«« | « | 1 | » | »»