Pielęgnujmy ten dialog

- Rewolucyjny, przełomowy charakter deklaracji "Nostra aetate" polegał na tym, że wyznaczyła ona Kościołowi nowy kierunek w relacjach z Żydami: zobaczmy, co nas łączy, zauważmy, że Nowy Testament jest zakorzeniony w Starym - mówił bp Krzysztof Nitkiewicz podczas spotkania.

W Sandomierzu po raz trzeci zorganizowano spotkanie międzyreligijne dotyczące dialogu i relacji chrześcijańsko-żydowskich. Tegoroczna konferencja pastoralno-naukowa przypadła w 50. rocznicę powstania deklaracji Soboru Watykańskiego II „Nostra aetate” dotyczącej stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

Tematem konferencji była historia, teraźniejszość i perspektywy dialogu chrześcijańsko-żydowskiego.

W swoim wystąpieniu prof. Magda Teter z Wesleyan University w USA podkreślała zmiany, jakich dokonała soborowa deklaracja w rozumieniu wzajemnych stosunków chrześcijan i Żydów.

- Ta deklaracja, jako dokument soborowy zmieniała polemikę w dialog, stworzyła wzajemną otwartość z obydwu stron na złożoność historii wzajemnych relacji. Przed deklaracją te historie były pisane osobno, a momenty połączenia uważane były z reguły za kontrowersyjne. Deklaracja to zmieniła i mamy wiele ciekawych prac, które pogłębiają nasze wzajemne rozumienie. Myślę, że nadal potrzeba nam więcej rozmów, badań naukowych i otwartości na skomplikowane stosunki, aby zrozumieć, że historia nie jest tylko czarna albo biała, lecz że ma różne odcienie a nawet i kolory. Takie spotkania pozwalają nam razem kroczyć drogą dialogu, rozumienia i otwartości - podkreślała Magda Teter.

W kolejnym wystąpieniu bp Mieczysław Cisło, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, zreferował starania Kościoła katolickiego oraz środowisk żydowskich w służbie wzajemnego dialogu. Podkreślał, że soborowa deklaracja pobudziła obie strony do wzajemnego zbliżenia oraz promowania kultury pokoju, dialogu, sprawiedliwości.

Profesor John Connelly z University of California at Berkeley w swoim wystąpieniu mówił o przełomowym charakterze deklaracji “Nostra aetate”.

- Dziś nie zdajemy sobie w pełni sprawy jak wielkie znaczenie miała opublikowana pięćdziesiąt lat temu deklaracja. Dała ona podstawy teologiczne do dialogu między chrześcijanami a Żydami. Deklaracja mówi o trwałości przymierza Boga z Izraelem, podkreśla, że ono nigdy nie zostało ono zerwane. Jednoznacznie potępia wszelkie prześladowania, które w ciągu wieków kierowano przeciw Żydom - wskazywał John Connelly.

Podsumowując wspólne spotkanie bp Krzysztof Nitkiewicz podkreślił ważność soborowego dokumentu w zrozumieniu wspólnych korzeni wiary i historii oraz w odkryciu nowych przestrzeni wzajemnych relacji. - Przez prawie dwa tysiące lat relacje chrześcijańsko-żydowskie charakteryzowało podkreślania odrębności jednej religii od drugiej. Chrześcijańscy apologeci kładli nacisk na powstanie nowego Izraela, nowego Ludu Bożego, który zajął miejsce Żydów. Rewolucyjny, przełomowy charakter deklaracji „Nostra aetate” polegał na tym, że wyznaczyła ona Kościołowi nowy kierunek w relacjach z Żydami: zobaczmy co nas łączmy, zauważmy, że Nowy Testament jest zakorzeniony w Starym. Mamy wspólne korzenie. Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba jest również naszym Bogiem. Mamy prawo nazywać się Ludem Bożym, uznając jednak, że Żydzi pozostają w dalszym ciągu Ludem Bożym Starego Przymierza. To już trzecie spotkanie w Sandomierzu, które wpisuje się w wzajemny dialog. I myślę, że podobnie jak poprzednie przyniesie również wspaniałe owoce - mówił bp K Nitkiewicz.

Konferencja odbyła się w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

W 2013 r. w Sandomierzu odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. "Stosunki chrześcijańsko-żydowskie w historii, sztuce i pamięci. Europejski kontekst dzieł w katedrze sandomierskiej".

W roku 2014 r. miasto gościło uczestników obchodów XVII Dnia Judaizmu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |