Dwie dekady Rady Katolików i Muzułmanów

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów nie ma swoich odpowiedników w innych krajach. Służy umacnianiu pokoju, zaniechaniu agresji we wzajemnych kontaktach, pragnie zapobiegać konfliktom poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie.

Radę Wspólną Katolików i Muzułmanów powołano w stołecznym Centrum Islamu 13 czerwca 1997 roku, podczas spotkania międzyreligijnego w ramach „Dni Tatarów w Warszawie”. Inicjatorem Dni oraz powołania Rady była Fundacja Dzieło Odbudowy Miłości, D.O.M., której przedstawiciele nawiązali bardzo dobre kontakty z duchownymi muzułmańskimi podczas niesionej przez Fundację pomocy ofiarom wojny w Czeczenii.

Nie bez znaczenia dla powołania Rady jest wielonarodowa i wielokulturowa tradycja Rzeczpospolitej oraz polsko-litewscy Tatarzy. Na terenach Polski, Białorusi i Litwy żyje ich około 20 tys. Przez sześć wieków osadnictwa w Rzeczypospolitej wiernie służyli ziemi, na której żyli.

- Ale inspiracją nie było jedynie VI wieków osadnictwa Tatarów – Muzułmanów na ziemiach Rzeczpospolitej , ale również Jan Paweł II i przesłanie jego pontyfikatu. Warto mieć na uwadze obok postaci papieża Jana Pawła II również starania papieża Pawła VI, który m.in. ogłosił w 1964 r encyklikę Ecclesiam Suam, nazywaną „wielką kartą dialogu”. Określił on w niej islam jako religię, w której zawarte są wartości moralne i duchowe. Paweł VI powołał w 1964 r. Sekretariat dla niechrześcijan (od 1988 r. Papieska Rada do Spraw Dialogu Międzyreligijnego, z sekcją ds. Islamu). To właśnie przewodniczący Papieskiej Rady, kard. Francis Arinze w specjalnym liście gratulował Dziełu Odbudowy Miłości, Fundacji D.O.M. postępów w dialogu, które doprowadziły do powołania Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów - podkreśla Zdzisław Bielecki, prezes fundacji Dzieło Odbudowy Miłości i współprzewodniczący RWKM w latach 1998-2008.

W 2000 roku Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów podjęła uchwałę, w której stwierdza, że widzi w osobie papieża Jana Pawła II wzór człowieka dialogu XXI wieku i nadała papieżowi tytuł "Człowieka Dialogu". Tytuł Rada nadaje tradycyjnie przy okazji Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, inicjatywie wprowadzonej w 1984 roku przez Fundację D.O.M. a zatwierdzonej w listopadzie 2000 r.przez Konferencję Episkopatu Polski na posiedzeniu plenarnym w Kołobrzegu, jako oficjalne wydarzenie wpisywane co roku w kalendarium Kościoła katolickiego w Polsce na dzień 26 stycznia.

- Zapewne fakt powołania RWKM broni się wobec wyzwań jakie niesie fala terroryzmu przetaczająca się przez różne zakątki świata, a szczególnie groźna dla wartości cywilizacji łacińskiej, judeochrześcijańskich korzeni Europy. Ta inicjatywa świeckich katolików i muzułmanów zadomowionych w Polsce od pokoleń jest wartością nie do przecenienia - podkreśla Zdzisław Bielecki.

Rada nie ma swoich odpowiedników w innych krajach. Służy umacnianiu pokoju, zaniechaniu agresji we wzajemnych kontaktach, pragnie zapobiegać konfliktom poprzez wzajemne poznanie i zrozumienie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg