Muzułmanie i katolicy: Polska jest domem nas wszystkich

Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów chce osłabienia narastającej w naszym kraju niechęci wobec osób odmiennych etnicznie czy wyznaniowo.

"Mamy nadzieję, że międzywyznaniowa i międzykulturowa współpraca na tym polu przyczyni się do wzrostu wzajemnego zaufania i osłabienia narastającej w naszym kraju niechęci wobec osób odmiennych etnicznie, kulturowo czy wyznaniowo. Apelujemy do wszystkich zatroskanych o przyszłość naszego domu, aby zamiast pielęgnować nieufność i podejrzliwość, łączyli siły w celu eliminowania rzeczywistych zagrożeń, wobec których stajemy już teraz, a które jeszcze silniej dotykać będą naszych dzieci i wnuków. Niech nasza wspólna praca posłuży temu, aby mogły one odziedziczyć ziemię czystą, przyjazną i bezpieczną - napisali w oświadczeniu Krzysztof Kraus i Andrzej Saramowicz, współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Wspólne oświadczenie powstało w związku z obchodami XVIII Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce, obchodzonym co roku 26 stycznia. Jak co roku jego temat zaczerpnięty jest z przesłania Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego na zakończenie muzułmańskiego miesiąca postu, ramadanu. W tym roku brzmi on: "Chrześcijanie i muzułmanie: troska o wspólny dom".

"Choć nasza odpowiedzialność obejmuje swym zasięgiem problemy globalne związane zarówno z przemianami klimatycznymi, jak i równą dystrybucją dóbr oraz zapewnieniem godziwych warunków życia i pracy wszystkim mieszkańcom ziemi, jednak szczególną troską otoczyć chcemy ten "wspólny dom", jakim jest nasza ojczyzna. Polska jest domem dla nas wszystkich, niezależnie od wyznawanej przez nas religii i niezależnie od tego, czy nasi przodkowie osiedlili się tutaj lat temu tysiąc, kilkaset czy kilkadziesiąt. My wszyscy, mieszkający na tej ziemi, czujemy się za nią odpowiedzialni i z niepokojem przyglądamy się bieżącym problemom związanym z jej nadmierną lub niewłaściwą eksploatacją. Pragniemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające ku roztropniejszemu wykorzystaniu dóbr danych nam przez Stwórcę i utrwalające postawę szacunku wobec Jego stworzeń - czytamy w oświadczeniu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

  • peperS
    26.01.2018 20:45
    Okazuje się, że katolicyzm i islam mają wspólny topos - EKOLOGIA !!! Brafo.
  • verbaveritatis
    27.01.2018 10:12
    Nie ma w piśmie ani jednego zdania troski o prześladowanych, gwałconych i mordowanych przez wyznawców allaha chrześcijanach.....nie ma ani jednego zdania o zrujnowanych domach i zniszczonych świątyniach Chrystusa....dlaczego???.....przedstawiciele KK w Polsce na spotkaniu z czcicielami allaha TYLKO zadbali o środowisko i klimat ziemi,a wobec niegodziwego zachowania i traktowania chrześcijan ze strony islamistów MILCZELI.....jak mamy słuchać waszych apeli o konieczności udzielania pomocy muzułmanom, skoro wy lekceważycie życie i potrzeby naszych braci i sióstr w wierze krzywdzonych przez wyznawców bóstwa z pod znaku półksiężyca....jak wobec tego,co zadziało się wczoraj na spotkaniu katolickich duchownych z islamskimi przedstawicielami, mamy uwierzyć w wasze nauki o miłosierdziu, skoro nie okazaliście ani szacunku, ani troski i miłosierdzia dla ludzi,którzy narażają swoje życie dla Chrystusa i giną za wiarę w Niego... w piśmie nie ma ani jednego zdania o ich krzywdzie, bólu i cierpieniu....dlaczego???? nie słyszycie ich płaczu i próśb o godne zgodne z wiarą KK życie...
Komentowanie dostępne jest tylko dla .