Rada imamów: Mordercy Polaka sprzeniewierzyli się zasadom islamu

Mianem potwornej i ohydnej zbrodni nazwało zabójstwo polskiego geologa w Pakistanie Rada Imamów przy Lidze Muzułmańskiej w RP.

W specjalnym oświadczeniu islamscy przywódcy religijni podkreślają, że zbrodni tej nie usprawiedliwia żadna norma ustanowiona w Koranie. „Mordercy Polaka nie wsłuchali się w słowa Proroka [Mahometa – przyp. KAI], nie pojęli ich” – głosi dokument.

„Szokuje nas ogrom ignorancji osób, które unicestwiły życie niewinnego człowieka” – piszą imamowie dodając, że zgodnie z wiarą muzułmanów uczynek ten należy uznać za równoważny zamachowi przeciwko całej ludzkości. Przytaczają przy tym słowa Koranu: „A kto zabił niewinnego człowieka, to tak jakby unicestwił cały rodzaj ludzki".

W oświadczeniu Rady imamów zwraca się uwagę, że sprawcy porwania i zabójstwa sprzeniewierzyli się świętym zasadom gościnności, które w myśl islamu odnoszą się do wszystkich ludzi, także do innowierców.

Zdecydowanie potępiając czyn terrorystów, imamowie pytają: „Czy [sprawy mordu – przyp. KAI] zdawali sobie sprawę, że działanie z pobudek nienawiści ich religia uznaje za źródło zła? Według islamu nienawiść rodzi ból, krzywdę i śmierć”.

Przytaczaja przy tym kolejne wersety Koranu „I niechaj nienawiść do (pewnych) ludzi nie pcha was do czynów niesprawiedliwych. Bądźcie sprawiedliwi; zaprawdę przez to bylibyście bliżej bogobojności".

„Modlimy się, aby nienawiść nie kierowała ludźmi i żeby ścieżkę naszych czynów oświetlała sprawiedliwość” – piszą imamowie składając rodzinie zamordowanego „wyrazy szczerego współczucia, pochodzące z głębi naszych smutnych i poruszonych tym nieszczęściem serc”.

Przypomnijmy, że oświadczenie podobnej treści opublikowały wczoraj działające w Polsce organizacje muzułmańskie.

Imamowie wybierani są przez członków gminy wyznaniowej na Ogólnym Zebraniu Członków Gminy. Imam ma obowiązek prowadzenia modlitw, nauczania religii, udzielania ślubów, dokonywania pogrzebów, prowadzenia ksiąg metrykalnych.

W Muzułmańskim Związku Religijnym działa obecnie siedmiu imamów, którzy swoje siedziby mają w: Bohonikach, Kruszynianach, Warszawie (dwóch), Gdańsku, Białymstoku i Bydgoszczy.

Liczbę muzułmanów polskich należących do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, szacuje się na około pięć tysięcy. To przede wszystkim polscy Tatarzy. Liczbę wszystkich wyznawców islamu w kraju szacuje się na około dwadzieścia pięć - trzydzieści tysięcy. Są to na ogół studenci, biznesmeni, dyplomaci i biznesmeni z państw islamskich, a w ostatnich latach coraz liczniejsi - uchodźcy z krajów muzułmańskich.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg