Kiedy i jak poszczą Żydzi?

Tisha B'Av,, Post Estery, Post Pierworodnych...

Yom Kippur
Yom Kippur jest prawdopodobnie najważniejszym świętem żydowskiego roku. Wielu Żydów nie obchodzących innych świąt nie pracuje tego dnia, pości i/lub idzie do synagogi na nabożeństwo. Yom Kippur przypada na 10 dzień Tishri. To święto ustanowione zostało w Leviticusie 23:26.

Nazwa Yom Kippur oznacza "Dzień Odkupienia" i to właściwie wyjaśnia istotę tego święta. Jest to dzień ustanowiony w celu "zasmucenia duszy" i odpokutowania za grzechy upływającego roku. W Yom Kippur sąd zostaje zapieczętowany. Ten dzień jest właściwie ostatnią szansą na odwołanie lub zmianę sądu, aby okazać skruchę i poprawić się.

Yom Kippur odkupuje jedynie grzechy człowieka wobec Haszem. Aby naprawić i odkupić grzechy przeciw człowiekowi, musimy pojednać się z tymi, którym uczyniliśmy krzywdę, zadośćuczyniając za nie, jeżeli to jest możliwe. Musi się to jednak dokonać przed nadejściem Yom Kippur.

Yom Kippur jest postem ścisłym. Żadna praca nie może być wykonywana tego dnia. Wiadomym jest, że należy się tego dnia powstrzymywać od jedzenia i picia (nawet wody). Jest to post ścisły trwający 25 godzin. Zaczyna się on przed wschodem słońca w Yom Kippur, a kończy się po zapadnięciu nocy tego samego dnia. Talmud również określa dodatkowe restrykcje, które są mniej znane: zakazy mycia się i kąpieli, smarowania ciała (kosmetykami, dezodorantami etc.), noszenia skórzanej odzieży i butów (ortodoksyjni Żydzi zwyczajowo noszą płócienne koszulki pod ubraniami w Yom Kippur). Wszelkie kontakty seksualne są zakazane tego dnia.

Jak zwykle, każdy z tych nakazów może być uchylony, jeżeli zagraża życiu lub zdrowiu. W zasadzie, dzieci poniżej dziewiątego roku życia i kobiety w połogu (poczynając od dni porodu do trzeciego dnia po nim) mają zakaz postu, nawet jeżeli chcą go zachować. Starsze dzieci i kobiety od trzeciego do siódmego dnia po porodzie, mogą pościć, ale mogą post przerwać natychmiast, jeżeli poczują się gorzej. Ludzie cierpiący na inne przypadłości powinni się skonsultować z lekarzem i rabinem.

Większość czasu podczas tego święta spędza się w synagodze na modlitwie. W synagogach ortodoksyjnych nabożeństwa rozpoczynają się wcześnie rano (o 8 lub 9) i trwają do około 3 po południu. Potem na ogół wszyscy idą do domów na popołudniową drzemkę i wracają do synagogi o 5 lub 6 wieczorem. Nabożeństwa trwają do późnych godzin wieczornych, aż do zapadnięcia nocy. Kończą się wraz z początkiem nocy zadęciem tekiah gedolah, długim dęciem w Shofar.
Zwyczajowo w Yom Kippur ubieramy się na biało, co symbolizuje czystość i wzywa do pamiętania o obietnicy, że nasze grzechy mają być wybielone i stać się białe jak śnieg (Is 1:8). Niektórzy ludzie odziewają się w płótno żałobne, w którym grzebie się zmarłych.

Tisha B'Av
Tisha B'Av, post dziewiątego Av, jest dniem żałoby ku upamiętnieniu wielu tragedii, jakie dotknęły naród żydowski, z których wiele wydarzyło się właśnie tego dnia.
Tisha B'Av oznacza "dziewiąty (dzień) Av". Zwykle przypada w sierpniu. Tisha B'Av przede wszystkim upamiętnia zniszczenie pierwszej i drugiej Świątyni, które zostały zburzone dziewiątego dnia Av (pierwsza przez Babilończyków w 586 przed naszą erą, a druga przez Rzymian w 70 roku naszej ery).
Chociaż święto to przede wszystkim miało upamiętniać zniszczenie Świątyń, właściwe jest również rozpamiętywanie tego dnia wielu innych tragedii narodu żydowskiego, które przypadają właśnie na ten dzień, szczególnie zaś wygnanie Żydów z Hiszpanii w roku 1492.
Tisha B'Av stanowi punkt kulminacyjny trzytygodniowego okresu narastającej żałoby rozpoczynającej się postem 17 dnia Tammuz, upamiętniającego pierwszy wyłom w murach Jerozolimy przed zniszczeniem pierwszej Świątyni. W tym czasie zakazane są śluby i inne zabawy, a ludzie wstrzymują się od obcinania włosów. Od pierwszego do dziewiątego Av zwyczajowo wstrzymujemy się również od spożywania mięsa i picia wina (z wyjątkiem Szabasu). Nie nosimy także nowych ubrań.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |