Kiedy świętują Żydzi?: Święta Pana w kalendarzu hebrajskim

Dalej Pan powiedział do Mojżesza: Mów do Izraelitów i powiedz im: Oto czasy święte Pana, na które będziecie wzywać ich zwołaniami świętymi, to są moje czasy święte! (Kpł 23.1n)

1. Pascha (Pesach)
2. Przaśniki
3. Pierwociny
4. Święto Tygodni (Szewuot)
5. Nowy Rok (Roch Haszana)
6. Dzień Przebłagania (Jom Kippur)
7. Święto Szałasów (Kuczki, Sukkot)

Pascha (Pesach), 14 dnia pierwszego miesiąca (14 Nisan)
W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, o zmierzchu, jest Pascha dla Pana. (Kpł 23.5).
Tego dnia wieczorem, Żydzi zabili baranka i pomazali jego krwią odrzwia swoich domów. Uchroniło to ich przed zagładą anioła śmierci, który przechodząc przez Egipt zabijał pierworodnych. Tego dnia został też ukrzyżowany Jezus, Baranek Boży.

Przaśniki, przez siedem dni od 15 dnia pierwszego miesiąca (15-22 Nisan)
A piętnastego dnia tego miesiąca jest święto Przaśników dla Pana - przez siedem dni będziecie jedli tylko przaśne chleby. Pierwszego dnia będzie dla was zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składali w ofierze dla Pana ofiarę spalaną, siódmego dnia będzie święte zwołanie, nie będziecie w tym dniu wykonywać żadnej pracy. (Kpł 23.6-8)

Pierwociny, pierwszy dzień tygodnia (niedziela) w czasie Święta Przaśników
Mów do Izraelitów i powiedz im: Kiedy wejdziecie do ziemi, którą Ja wam dam, i zbierzecie plon, przyniesiecie kapłanowi snop jako pierwociny waszego plonu. On dokona gestu kołysania snopa przed Panem, aby był przez Niego łaskawie przyjęty. Dokona nim gestu kołysania w następnym dniu po szabacie. (Kpł 23.10-11)

Święto Tygodni (Szewuot), czyli pierwsze plony 50 dni po Święcie Pierwocin
I odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gestu kołysania, siedem tygodni pełnych, aż do dnia po siódmym szabacie odliczycie pięćdziesiąt dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. (...) Tego samego dnia zwołacie lud. Będzie to dla was zwołanie święte. Nie będziecie wykonywać tego dnia żadnej pracy. Jest to ustawa wieczysta we wszystkich waszych siedzibach, dla waszych pokoleń. (Kpł 23.15-21)

Nowy Rok (Roch Haszana), 1 dzień siódmego miesiąca (1 Tiszri)
Powiedz Izraelitom: Pierwszego dnia siódmego miesiąca będziecie obchodzić uroczysty szabat, trąbienie w róg i święte zwołanie. Nie będziecie wtedy wykonywać żadnej pracy. Złożycie ofiary spalane dla Pana. (Kpł 23.24n)

Dzień Przebłagania (Jom Kippur), 10 dnień siódmego miesiąca (10 Tiszri)
Dziesiątego dnia siódmego miesiąca jest Dzień Przebłagania. Będzie to dla was zwołanie święte. Będziecie pościć i będziecie składać Panu ofiary spalane. W tym dniu nie będziecie wykonywać żadnej pracy, bo jest to Dzień Przebłagania, ażeby dokonano przebłagania za wasze winy przed Panem, Bogiem waszym. (Kpł 23.27-28)

Święto Szałasów (Kuczki, Sukkot), siedem dni od 15 dnia siódmego miesiąca (15 Tiszri)
Powiedz Izraelitom: Piętnastego dnia tego siódmego miesiąca jest Święto Namiotów przez siedem dni dla Pana. Pierwszego dnia jest zwołanie święte: nie będziecie wykonywać żadnej pracy. Przez siedem dni będziecie składać ofiary spalane dla Pana. Ósmego dnia będzie dla was zwołanie święte i złożycie ofiarę spalaną dla Pana. To jest uroczyste zgromadzenie. Nie będziecie wykonywać w tym dniu żadnej pracy. (...) Przez siedem dni będziecie mieszkać w szałasach. Wszyscy tubylcy Izraela będą mieszkali w szałasach, aby pokolenia wasze wiedziały, że kazałem Izraelitom mieszkać w szałasach, kiedy wyprowadziłem ich z ziemi egipskiej. Ja jestem Pan, Bóg wasz! (Kpł 23.34n, 42n)

«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |