Modlitwa międzyreligijna
Dlaczego i jak?
fragment Jacques Dupuis "Chrześcijaństwo i religie. Od konfrontacji do dialogu".
Duch Święty jest powszechnie obecny i działa, również w wyznawcach innych tradycji religijnych. Każda autentyczna modlitwa, nawet jeśli skierowana do Nieznanego Boga, jest owocem Jego aktywnej obecności w ludziach, nawet więcej -jest Jego dziełem w nich. Poprzez modlitwę zarówno chrześcijanie, jak i wyznawcy innych tradycji religijnych są więc głęboko zjednoczeni z Duchem Świętym. Więcej:.

Wobec islamu
Stosunek muzułmanów do zwierząt
Adam Wąs SVD
Szczególne miejsce wśród zwierząt zajmuje wielbłąd. Jako nieodzowny środek transportu na pustyni, był zawsze ważnym towarzyszem życia Beduinów. Nie dziwi fakt, że należy on też do zwierząt szczególnie chronionych. Koran określa nawet karę za zranienie wielbłąda (26,156), a zaniedbywanie ciężarnych wielbłądzic uznaje za równoznaczne ze sprowadzeniem na siebie nieszczęścia (81,4). Kołyszący sposób chodzenia tych zwierząt wpłynął na rozwój miary wiersza w arabskiej literaturze. Symbolizuje on nie tylko bogactwo i posiadanie, lecz oznacza także jednostkę miary stosowaną m.in. przy wykupie kobiety przez jej przyszłego męża. Język arabski zna ponad sto pięćdziesiąt różnych nazw na określenie wielbłąda. Więcej:.


Indiańskie zagadki
Święte cykle czasu Majów
Kultura Majów rozwinęła się od IV wieku na meksykańskiej wyżynie Chiapas i w Gwatemali. Miasta Majów wznosiły się, jak pisze Ch. Gallenkamp ("Majowie", Warszawa 1968) "na wydartych dżungli przestrzeniach, pełne lśniących piramid (...), przepięknie zdobionych sakralnymi symbolami i wizerunkami bóstw opiekuńczych, którym były poświęcone". Podobnie jak w starożytnej Grecji nabożeństwa Majów odbywały się na zewnątrz świątyni. Wnętrza są wilgotne, mroczne i pozbawione ozdób. Wspaniały był natomiast wygląd zewnętrzny: stromo wznoszące się tarasy i schody, rzeźbione słupy i fasady. Więcej:.

Związki wyznaniowe w Polsce
Karaimski Związek Religijny
Z polskimi Karaimami jest tak jak w tej starej karaimskiej pieśni. Mieszkają wśród nas już setki lat, a wiedzą o nich tylko specjaliści. Karaimi to lud turecki, pokrewny Chazarom i Połowcom. Czynnikiem wyodrębniającym tę grupę etniczną od innych ludów tureckich jest religia, której zasady wydają się być czymś pośrednim między judaizmem a islamem. Za twórcę religii karaimskiej uważany jest Anan ben Dawid, Żyd babiloński, faryzeusz, żyjący w VIII w. Jego wystąpienie miało miejsce około 750 roku, a więc w czasie, w którym kształtował się i rozpowszechniał islam. Stąd niewątpliwie wynika judaistyczno-islamski charakter założonej przez Anana grupy religijnej. Więcej:.


Świadectwo spotkania
Starsi Bracia
rozmowa z Ryszardem Montusiewiczem
Przeżyłem bardzo wiele ciekawych spotkań, ale najważniejsze było doświadczenie wiary żywej, obserwowanej z bliska, w codzienności. Kiedy przyjechaliśmy do Izraela, zamieszkaliśmy w Jaffie, która jest częścią Tel-Awiwu, w dzielnicy religijnych Żydów. Tam akurat było mieszkanie do wynajęcia. Powiedziano nam jedno: – możecie robić tam wszystko, tylko nie palcie ogniska w piątek, bo to narusza świętość szabatu. Okazało się, że nasi sąsiedzi, pobożni Żydzi, okazywali nam wielką życzliwość.(...) Szacunek dla życia, gościnność i świętowanie szabatu – te trzy wymiary żydowskiej religii były dla nas najbardziej uderzające.(...) Religijni Żydzi przywiązują wielką wagę do rodziny jako środowiska przekazywania wiary. Dla Żydów ogromnie ważne jest miejsce ojca w rodzinie. To on jest odpowiedzialny za przekazywanie wiary. Więcej:.

Co się dzieje?
Sekty w szkolnym programie
Jednym z przedmiotów, który od września będą mieli do wyboru brytyjscy uczniowie w wieku 14–16 lat, będzie „religia i wiara we współczesnym świecie”. Będzie to jakby uzupełnienie wykładanego w szkołach religioznawstwa, które prezentuje sześć wielkich religii świata. Wprowadzenie nowego przedmiotu spotkało się z krytyką. Więcej:.


«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg