Bracia polscy sami o sobie

Jednota Braci Polskich "Chrystianie" kontynuuje tradycje polskiej Reformacji XVI i XVII wieku. Skazanie polskich arian na banicję przez Sejm Rzeczpospolitej w roku 1658 nie przerwało żywota wielkiej idei Jednoty Braci Polskich, narodowego Kościoła, który obejmował wszystkie warstwy wielokulturowego i wielonarodowego społeczeństwa polskiego owego czasu.
Nawiązując do idei dawnych braci polskich, zwracamy się do źródeł chrystianizmu, zbliżamy do praktyk religijnych pierwszych zborów, w których większość stanowili Żydzi, opieramy się na naukach moralnych samego Jezusa, a nade wszystko pamiętamy, aby nie budować poza fundamentem wyznaczonym w pismach hebrajskich i chrystiańskich przez żydowskich proroków i apostołów.
Jednota Braci Polskich nie jest Kościołem jedynozbawczym. Wierzymy, że Kościół Chrystusowy przekracza swym zasięgiem sztywne ramy wyznaczone przez hierarchie poszczególnych Kościołów. Chcemy też udowodnić, że z Żydami można rozmawiać w duchu przyjaźni na temat ich wielkiej tradycji religijnej, wzajemnie budując swoją wiarę, bez prób konwersji oraz, że można prowadzić dialog z wyznaniami chrześcijańskimi, wolny od ducha walki i prób dyskredytacji.
Jednota Braci Polskich pragnie pozostać pomostem pomiędzy Żydami, a chrześcijaństwem. Chcemy, aby nasze zbory były miejscem wspólnej modlitwy, miejscem pamięci o różnych narodowościach, które przez kilkaset lat budowały nasz wspólny polski Dom, miejscem Przyjaźni i Dialogu, którego celem jest wskazywanie Drogi zagubionym i proszącym o pomoc w jej odnalezieniu.

Za stroną internetową Jednoty Braci Polskich

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |