Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego

Podstawowe informacje

Badacze Pisma Świętego kojarzą się potocznie tylko ze Świadkami Jehowy. Tymczasem w Polsce istnieją aż cztery denominacje uważające się za badaczy Pisma. Powstały one kilkadziesiąt lat temu w wyniku rozłamu w ruchu założonym przez Charlesa Taze Russella.

Początki
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego wyodrębniło się z ruchu badaczy najszybciej, wkrótce po śmierci w 1916 r. założyciela, Charlesa T. Russella. Na przełomie lat 1918-1919 część członków uznała, że jego następca, Joseph F. Rutherford odszedł od idei poprzednika. Zwłaszcza krytykowano dążenia prezesa do centralizacji ruchu. Wolni badacze opowiadali się za autonomią poszczególnych zborów. W Detroit (USA) założyli wówczas Pastoralny Instytut Biblijny i zaczęli wydawać czasopismo "Na Straży", które do dziś jest organem zrzeszenia. W 1919 roku założyli swą pierwszą placówkę w Europie: we Francji powstało Zgromadzenie Ciała Chrystusowego. W następnych latach część zborów badaczy na całym świecie przyłączyła się do tego ruchu. W naszym kraju najwięcej było ich w Małopolsce (42 zbory). W okresie międzywojennym najaktywniejszy był zbór w Andrychowie.
Również obecnie najwięcej wolnych badaczy mieszka w Małopolsce. Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego zostało w Polsce zarejestrowane we wrześniu roku 1960. Pismo ruchu, "Na Straży", wydawane jest w Krakowie, gdzie mieści się również siedziba władz.

Zasady
Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego za jedyną podstawę wiary uznaje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu (w liczbie 66 ksiąg protokanonicznych), które uważa za zupełne i autorytatywne źródło objawionej prawdy Bożej.
Jak wszystkie wspólnoty badaczy, Zrzeszenie podkreśla przełomowe znaczenie czasów, w których żyjemy i bliskość Królestwa Bożego. Wolni badacze wierzą, że zgodnie z wyliczeniami Russella, Chrystus jako istota niewidzialna przyszedł ponownie na świat w roku 1874. Nie uznają dogmatu o Trójcy Świętej. Chrystusa uważają za jedyną istotę duchową stworzoną bezpośrednio przez Boga Ojca.
Wierzą, że ciało ludzkie podlega zmartwychwstaniu. Nagrodą za prowadzenie życia zgodnie z normami moralnymi ma być życie wieczne na ziemi.
Wolni Badacze nie uznają w zasadzie obrzędów liturgicznych, ale raz w roku obchodzą Wieczerzę Pańską, mającą znaczenie symboliczne, pamiątkowe. Spożywanie Wieczerzy Pańskiej nie zapewnia, według nich, odpuszczenia grzechów. Chrztu udzielają wyłącznie w wieku dojrzałym, przez zanurzenie w wodzie.

Struktura
Spośród innych grup badaczy Zrzeszenie Wolnych Badaczy Pisma Świętego wyróżnia się dużym zakresem autonomii poszczególnych zborów. Każdy zbór pod względem gospodarczym jest niezależny.
Zbór wybiera zarząd zboru i starszych (duchownych). Zrzeszeniem kierują walne zgromadzenie członków zborów (zbierające się raz na dwa lata), zjazd przedstawicieli zborów oraz zarząd główny Zrzeszenia. Każdy zbór powinien gromadzić przynajmniej siedmiu wiernych.
Zrzeszenie ma ponad 2300 wiernych przede wszystkim w okolicach Krakowa, Lublina i na Górnym Śląsku. Siedzibą władz jest Kraków.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |