"Krucjata bez krucjat"

Instytut Dialogu Międzykulturowego przy Centrum Jana Pawła II „Nie Lękajcie się”, Instytut Studiów Franciszkańskich oraz Katedra Historii Religii Bilskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jana Pawła II zapraszają na konferencję „Krucjata bez krucjat, czyli o franciszkanach na ziemiach islamu”, która odbędzie się 22 kwietnia w godzinach 10-18 w auli Błogosławionego Jakuba przy ulicy Franciszkańskiej 4.

Konferencja otwiera cykl TERYTORIA podejmujący refleksję nad zetknięciem się kultury chrześcijańskiej reprezentowanej przez franciszkanów z rodzimymi kulturami różnych rejonów świata.
Przedmiotem tegorocznych poszukiwań jest rola franciszkanów w kształtowaniu się dialogu chrześcijańsko–muzułmańskiego oraz ich wkład w rozwój współczesnych procesów pokojowych. Prelegenci podejmą refleksję nad wybranymi źródłami pisanymi przedstawicieli obu kultur. Przywołają istotne fakty i postaci historyczne,
ze szczególnym uwzględnieniem Franciszka z Asyżu i Rajmunda Lulla, którzy odegrali zasadniczą rolę w pokojowym zetknięciu się ze światem islamu. Ukazując zaś aktualne działania franciszkanów na rzecz dialogu i pokojowego działania w sytuacjach kryzysowych, podejmą próbę odpowiedzi na pytanie, co z dziedzictwa
prekursorów tego dialogu pozostaje wciąż żywym wyzwaniem.
Więcej informacji na temat konferencji na stronie internetowej www.isf.edu.pl/terytoria2010

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama