Sacrum i sekularyzacja

Ks. dr hab. Krystian Kałuża: Utarło się przekonanie, że dzisiaj żyjemy w świecie zsekularyzowanym, to znaczy takim, w którym religia i jej wszelkie przejawy są systematycznie eliminowane z życia publicznego.

W Zabrzu trwa dwudniowa konferencja naukowa pt. Sacrum w przestrzeni miasta”, której głównymi organizatorami są Muzeum Miejskie w Zabrzu i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Otwierając spotkanie, wicedziekan wydziału ks. dr hab. Krystian Kałuża wskazał na miejsce sacrum i sekularyzacji w naszej rzeczywistości.

– Problem sekularyzacji niewątpliwie towarzyszył naszej kulturze od czasów oświecenia i tak na pewno będzie, że ten proces będzie nadal postępował. Niektórzy, nazwijmy ich pesymistami, wieszczą nawet rychły koniec cywilizacji europejskiej, zastąpienie jej jakąś inną cywilizacją, jakimś ekwiwalentem, co do którego niewiele możemy dzisiaj powiedzieć. Kształt tej nowej cywilizacji, postchrześcijańskiej, nie jest jeszcze znany – mówił. Zauważył, że trudno sobie wyobrazić świat po uśmierceniu sacrum.

Sacrum i sekularyzacja   Klaudia Cwołek /Foto Gość Ks. dr hab. Krystian Kałuża podczas otwarcia obrad Zacytował też myśli z niedokończonego i opublikowanego pośmiertnie eseju Leszka Kołakowskiego „Jezus ośmieszony”. Przytoczył m.in. ten fragment: „W miarę jak usuwamy sacrum, to znaczy w miarę jak postępuje tak zwana sekularyzacja, cele świeckie w naturalny sposób przypisują sobie jego cechy. Wpływ Kościoła słabnie i zostaje zastąpiony utopiami lub ziemskimi fantazjami (…). Totalitaryzm to całkowita sekularyzacja, która osiąga kulminację w przeniesieniu tego, co absolutne, na rzeczywistość profanum, a więc karykaturalna imitacja zbawienia wiecznego”. – Te słowa są zapewne dla nas przestrogą, ale myślę też, że w jakiś sposób zmuszają nas do refleksji – podkreślił.

W konferencji, która odbywa się w Restauracji „Pod kasztanami” (dziś) i Galerii Café Silesia (jutro) uczestniczą m.in. przedstawiciele środowiska naukowego, Kościołów różnych wyznań, samorządu.

Wydarzenie wpisuje się w obchody jubileuszu 150. rocznicy poświęcenia kościoła św. Andrzeja, zwanego „Matką zabrzańskich kościołów”. Wieczorem Eucharystii w tym kościele przewodniczyć będzie biskup gliwicki Jan Kopiec, który, wraz z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, objął patron honorowy nad konferencją.

Dwa dni obrad podzielono na kilka bloków tematycznych: "Parafia w przestrzeni industrialnej (historia) i postindustrialnej (misja)"; "Kościoły i związki wyznaniowe w Zabrzu – przeszłość i stan dzisiejszy"; "Zabrzańskie sacrum w wymiarze kulturowym".

Program na: muzeum-miejskie-zabrze.pl.

A o tym, skąd wziął się tytuł „Matka zabrzańskich kościołów”, będzie można przeczytać w "Gościu Gliwickim" na niedzielę 4 listopada w artykule ks. dr. hab. Piotra Góreckiego, jednego z organizatorów i prelegentów konferencji.

Sacrum i sekularyzacja   Klaudia Cwołek /Foto Gość Obrady w Restauracji "Pod Kasztanami" w Zabrzu

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg