Wiosna antyklerykałów

Zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz likwidację funduszu kościelnego, a także wycofanie religii ze szkół - zapowiedział Robert Biedroń podczas konwencji założycielskiej jego partii Wiosna, odbywającej się w niedzielę na warszawskim Torwarze.

Nie da się ukryć, że program nowej partii oparty jest głównie na hasłach antyklerykalnych, czy wręcz antykościelnych. Robert Biedroń na swojej konwencji zapowiedział m.in. legalizację aborcji, likwidację funduszu kościelnego i "opodatkowanie tacy", wycofanie religii ze szkół, wprowadzenie związków partnerskich oraz renegocjację konkordatu. "Polska musi w końcu stać się państwem świeckim i suwerennym" - stwierdził. 

Biedroń zapowiedział również zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zmiany w oświacie - tak, by szkoła "była bardziej praktyczna, a nie teoretyczna, a zawód nauczyciela był lepiej opłacany". Dodał, że zmiany obejmą także rozszerzenie nauczania języka angielskiego, aby każdy uczeń kończąc szkołę biegle władał tym językiem. Uzupełnieniem tych zmian ma być bezpłatny dla każdego internet w całej Polsce, a także zapewnianie dla każdego dziecka miejsca w żłobkach i przedszkolach.

Kolejnym punktem ma być podwyższenie świadczeń dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenie dla opiekunek i opiekunów osób niepełnosprawnych płatnych tygodniowych urlopów wytchnieniach.

 

«« | « | 1 | » | »»