Parlament Europejski zaniepokojony represjami Chin wobec Ujgurów

Posłowie Parlamentu Europejskiego w przyjętej w czwartek rezolucji wyrazili poważne zaniepokojenie represjami Chin wobec Ujgurów i wezwali rząd chiński do natychmiastowego zamknięcia "obozów reedukacyjnych" w Sinkiangu.

Ujgurowie, stanowiący muzułmańską grupę etniczną, są w ostatnich latach poddawani represjom przez rząd Chin. Mają one zmusić ich do lojalności i uległości wobec władz w Pekinie.

Eurodeputowani zdecydowanie potępili "wysyłanie setek tysięcy Ujgurów i etnicznych Kazachów do politycznych obozów reedukacyjnych". Wzywają rząd chiński do natychmiastowego zaprzestania arbitralnych zatrzymań bez oskarżenia, procesu lub skazania za przestępstwo oraz do natychmiastowego i bezwarunkowego zwolnienia wszystkich zatrzymanych osób, w tym tegorocznego laureata Nagrody im. Sacharowa, Ilhama Tohtiego.

Według PE Ujgurowie i inne, przede wszystkim muzułmańskie mniejszości etniczne w prowincji Sinciang są poddawani "torturom, rażącym ograniczeniom praktyk religijnych i zakrojonej na szeroką skalę inwigilacji cyfrowej". Eurodeputowani wzywają chińskie władze do zapewnienia niezależnym dziennikarzom i międzynarodowym obserwatorom swobodnego dostępu do prowincji w celu zbadania sytuacji.

Europosłowie podkreślają, że narzędzia stosowane dotychczas przez Unię Europejską nie doprowadziły do "namacalnego postępu", jeśli chodzi o przestrzeganie praw człowieka w Chinach. Ich zdaniem Unia powinna podnosić kwestię łamania praw człowieka w Chinach podczas każdego dialogu politycznego i dotyczącego praw człowieka z chińskimi władzami.

PE wzywa Radę do przyjęcia ukierunkowanych sankcji i zamrożenia aktywów wobec chińskich urzędników odpowiedzialnych za surowe represje i łamanie podstawowych praw w Sinciangu.

Ze Strasburga Łukasz Osiński (PAP)

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg