Boży przemytnik

Druga część serii "Wyzwanie islamu" to spotkanie z holenderskim kaznodzieją ewangelickim Anne van der Bijl, nazywanym Bratem Andrew, założycielem misji "Open Doors".

Boży przemytnik   Międzynarodowa Fraternia Ekumeniczna NET FOR GOD ("Sieć dla Boga") to sieć modlitwy, formacji i ewangelizacji. Powstała z inicjatywy Wspólnoty Chemin Neuf w 2000 roku, aby budować jedność chrześcijan i pokój na świecie. Rozważania wokół filmu

Wizja islamu przedstawiona przez Brata Andrew w tym filmie opiera się na jego licznych doświadczeniach spotkań z muzułmanami: prostymi wierzącymi, lub przywódcami fundamentalistycznych ruchów islamskich. Porusza on pięć głównych punktów:

  •  Swoją wizję islamu
  • W jaki sposób zbliżyć się do muzułmanów?
  • Gdy muzułmanie stają się chrześcijanami…
  • Jak muzułmanin może poznać Jezusa Chrystusa?
  • Ogromne wyzwanie dla chrześcijan

1. W jakim punkcie świadectwo Brata Andrew do mnie przemawia i dlaczego?

2. Czy możesz opowiedzieć o jakimś doświadczeniu ewangelizacji i głoszenia Słowa Bożego?

Modlitwa wstawiennicza:

za wszystkich chrześcijan żyjących w krajach muzułmańskich, a także za każdego z nas, abyśmy mogli  świadczyć o nadziei, która jest w nas.

Słowo Boże do rozważania:

znajduje się w Ewangelii św. Mateusza, rozdział 28, wersety 18 do 20:

"Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego [...] A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

[1] Założona w 1955r., chrześcijańska organizacja pozarządowa Open Doors (OTWARTE DRZWI) pracuje dziś w ponad 60 krajach, w których chrześcijanie pozbawieni są wolności religijnej, uciskani i prześladowani: Afganistan, Irak, Indie, Chiny, Wietnam... Celem stowarzyszenia jest umacnianie wspólnot chrześcijańskich, osłabionych przez wrogie środowisko, nie występując jednocześnie „ przeciwko” jakiejś władzy, jakiemuś systemowi myślenia lub innej religii, ale „za” prześladowanym Kościołem. Szczególną uwagę poświęca ona chrześcijanom pochodzenia muzułmańskiego, owym „chrétiens de l’ombre” – „chrześcijanom z cienia”, poważnie zagrożonym we własnym kraju.
«« | « | 1 | 2 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg