Międzyreligijny szczyt przed G8

We Francji trwa międzyreligijne spotkanie poprzedzające obrady grupy G8. Jest obecnych 38 przedstawicieli m.in. chrześcijaństwa, judaizmu, islamu, buddyzmu, szintoizmu i bahaizmu

W trwającym szczycie międzyreligijnym w Bordeaux biorą udział m.in. prawosławny metropolita Emmanuel, stojący na czele Konferencji Kościołów Europejskich (KEK) i kard. Jean-Pierre Ricard, arcybiskup Bordeaux, wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE).

Wśród uczestników spotkania są także: pastor Paul Baty, przewodniczący Federacji Protestanckiej Francji, Mohammed Moussaoui, przewodniczący Rady Kultu Muzułmańskiego we Francji oraz rabin Richard Marker z Międzynarodowego Komitetu Żydowskiego ds. Konsultacji Religijnych.

Podobne szczyty międzyreligijne poprzedzające spotkania G8 odbywają się od 2005 r. Ich celem jest promowanie „lepszej współpracy między rządami i wspólnotami religijnymi w stawianiu czoła wyzwaniom naszych czasów”. Zdaniem Mario Marazzittiego ze Wspólnoty św. Idziego, który również jest obecny w Bordeaux, grupy G8 i G20 nie mogą zajmować się jedynie sprawami gospodarczymi, gdyż rozwiązanie problemów świata wymaga wizji globalnej, uwzględniającej wymiar duchowy.

W centrum spotkania przywódców religijnych znalazły się takie zagadnienia jak kryzys rynków światowych, ale również potrzeba zmiany modelu antropologicznego, sprawiedliwość w podziale dóbr między Północą i Południem, konsekwencje zmian klimatycznych, wojna, bezpieczeństwo i ubóstwo itp.

Marazzitti zapowiedział, że zwrócą się oni ponownie z prośbą do G8 o podjęcie inicjatyw mających na celu osiągnięcie Milenijnych Celów Rozwoju, którymi są: zmniejszenie ubóstwa o 50 proc. do 2015 r., przeznaczanie przynajmniej 9,7 proc. PKB na pomoc dla krajów najuboższych oraz redukcja emisji dwutlenku węgla. Wypracują też nowe propozycje, takie jak powszechny dostęp do terapii AIDS.

Dziś na zakończenie szczytu przywódcy religijny ogłoszą swe przesłanie do uczestników spotkania G8. Zawierać ma ono m.in. zachętę do ustanowienia relacji między Zgromadzeniem Ogólnym Narodów Zjednoczonych a grupami G8 i G20, z udziałem religii. Marazzitti wyraził nadzieję, że zostanie on potraktowany poważnie.

W szczytach politycznych i gospodarczych tzw. grupy G8 biorą udział przywódcy: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii i Stanów Zjednoczonych (G6, od 1975 r.) oraz Kanady (G7, od 1976 r.) i Rosji (od 1997 r.). Szczyty G20 natomiast to odbywające się od 1999 r. spotkania nt. wspólnej polityki finansowej z udziałem 19 państw o najlepiej rozwiniętej gospodarce oraz Unii Europejskiej.

W tym roku przywódcy grupy G8 spotkają się w Deauville, w dniach 26-27 maja.

«« | « | 1 | » | »»