Zainaugurowano II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie

Prapremierowe wykonanie kompozycji Jerzego Maksymiuka "Lament serc. Kielcom in memoriam" oraz wręczenie nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza, zainaugurowały w niedzielę II Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie.

Spotkania organizuje Stowarzyszenie im. Jana Karskiego.

W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej w Kielcach wystąpili - pod batutą kompozytora - filharmonicy świętokrzyscy oraz sopranistka, Anna Karasińska.

Do napisania utworu, dedykowanego kieleckim Żydom, zainspirowała Maksymiuka geneza i idea miejscowego pomnika Menora, upamiętniającego żydowskie ofiary niemieckich nazistów.

Przed koncertem, wręczono nagrody im. Hany Goldszajd i Dawidka Rubinowicza. Stowarzyszenie im. Jana Kraskiego wyróżniło w ten sposób nauczycieli szczególnie zaangażowanych w nauczanie o żydowskiej kulturze oraz krzewienie postaw otwartości i akceptacji na innych.

Kapituła główną nagrodę przyznała historykowi z Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach Dariuszowi Stępniowi. Laureat uczestniczył m.in. w V Szkole Letniej Nauczania o Holokauście, szkoleniach dla nauczycieli w ramach projektu "Sprawiedliwi w polskich szkołach" i w ogólnopolskiej konferencji nt. nauczania o antysemityzmie. Razem ze swoimi uczniami brał udział w kieleckich Marszach Pamięci i Szabatonie; angażował się również w organizowanie spotkań grup młodzieży polsko-izraelskiej.

Prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego Bogdan Białek podkreślił w laudacji, iż Stępień na co dzień "dalece wykracza poza ramy wyznaczone realizacją programów nauczania", a dzięki swoim metodom pracy zyskuje sympatię i szacunek uczniów.

Złote wyróżnienia otrzymały nauczycielki z gimnazjum w Woli Jachowej k. Kielc - polonistka Izabela Kaleta oraz nauczycielka historii i języka angielskiego Bernadeta Mechelewska. Obie od 2005 r. przygotowują ze swoimi uczniami i lokalną społecznością oryginalne inscenizacje, przybliżające m.in. kulturę żydowską i romską.

Podobne wyróżnienie otrzymał dyrektor Zespołu Szkół Katolickich Diecezji Kieleckiej im. Stanisława Kostki ks. Jacek Kopeć. Szkoła realizowała autorskie programy edukacyjne, wychowawcze i charytatywne, a dzięki zaangażowaniu dyrektora uczniowie szkoły mogli spotkać się z ostatnimi świadkami Holocaustu.

Patronami nagrody są pochodzący z Kielc Hana i Dawidek, zamordowani w Treblince w 1942 r. Z czasu wojny ocalały przejmujące świadectwa, obrazujące ich dzieciństwo i dorastanie - listy Hany do rodzeństwa zesłanego na Syberię i dziennik Dawidka, spisany w szkolnych zeszytach.

Nagrodę ufundował Yaakov Kotlicki - siostrzeniec Hany - prezes Związku Kielczan w Izraelu.

W ramach II Kieleckich Spotkań Chrześcijańsko-Żydowskich "Tikkun - Naprawa", przez miesiąc w Kielcach będą się odbywały m. in. warsztaty na temat judaizmu i Holokaustu oraz debaty z publicystami i spotkania modlitewne.

«« | « | 1 | » | »»