Jak rozmawiać z islamem?

O dialogu z muzułmanami z ks. Adamem Wąsem rozmawia ks. Tomasz Jaklewicz.

Ks. Tomasz Jaklewicz: Jaki jest cel Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce?

Ks. Adam Wąs: – To „nasze” wydarzenie jest wyjątkowe w skali światowej. Zainicjowała je Rada Wspólna Katolików i Muzułmanów, a oficjalnie zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski w 2000 roku. Cel sprecyzowali biskupi, zachęcając do współpracy z muzułmanami otwartymi na dialog. Poza tym chodzi o kształtowanie katolickiej postawy zrozumienia i szacunku dla „młodszych braci” oraz przezwyciężanie stereotypów wynikających ze wzajemnej nieznajomości. Dzień Islamu ma służyć odkrywaniu prawdziwego obrazu muzułmanina i chrześcijanina. Wzajemne poznanie i zrozumienie powinno prowadzić do wspólnych dzieł. Na przykład podczas X Dnia Islamu katolicy i muzułmanie wsparli sierocińce w Ziemi Świętej.

Czy kiedyś będzie też dzień chrześcijaństwa u muzułmanów?

– Nie ma prawdziwego dialogu bez zasady wzajemności. Odnosi się wrażenie, że dialog chrześcijańsko--muzułmański jest czasami grą jednego aktora. Ale jeśli zrezygnujemy z dialogu, to co nam pozostanie? Budowa murów i gett? Podczas X Dnia Islamu przewodniczący Ligi Muzułmańskiej w Polsce Samir Ismail zapowiedział, że w polskich meczetach będą obchodzone Dni Chrześcijaństwa. Pierwszy odbędzie się w budowanym w Warszawie Ośrodku Kultury Muzułmańskiej. Z nadzieją oczekuję spełnienia tej obietnicy.

Ilu jest wyznawców islamu w Polsce i kim są?

– Liczbę muzułmanów szacuje się na 25 tysięcy. Najstarszą grupę stanowią Tatarzy, których jest około 6 tysięcy. Od ponad 300 lat zamieszkują tereny w granicach dzisiejszej Polski. Ich dzieje to przykład harmonijnego współistnienia muzułmanów i chrześcijan. Od 1 kwietnia 1936 roku stosunki państwa z islamem określa ustawa konstytucyjna, zgodnie z którą wszystkich muzułmanów w Polsce reprezentuje założony w 1925 roku Muzułmański Związek Religijny. W 2004 roku zarejestrowano jednak równorzędną organizację – Ligę Muzułmańską, co spowodowało podział wśród muzułmanów żyjących w Polsce. Z Ligą związani są głównie muzułmanie, którzy przybyli do naszego kraju w drugiej połowie XX wieku. Byli to głównie arabscy studenci. Natomiast po 1989 roku zaczęli przybywać muzułmanie w celach biznesowych. Jest też niewielka grupa Polaków, którzy przeszli na islam.

W Nigerii katolików gromadzących się na Mszy św. zamordowali terroryści, którzy powołują się na islam. Można więc pytać, czy islam jest w ogóle zdolny do dialogu z innymi religiami.

– Nigeria jest kolejnym krajem, gdzie różnice religijne wykorzystuje się w konflikcie etnicznym, ale zamachów z premedytacją dokonano na chrześcijanach. Rzecznik Watykanu nazwał to przejawem ślepej nienawiści…

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama