COMECE: Unia mocniej chroni wolność religijną

Europejskim biskupom podobają się nowe dyrektywy UE.

Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) pozytywnie oceniła przyjęcie przez Radę Ministrów Spraw Zagranicznych Unii Europejskiej nowych "Wytycznych UE dotyczących propagowania i ochrony wolności religii lub wyznania". Zdaniem biskupów dają one Służbie zewnętrznej Unii Europejskiej, delegacjom, przedstawicielstwom i ambasadom unijnym narzędzie, które można stosować w relacjach z krajami trzecimi. Mają one chronić poszczególnych wiernych a także wspólnoty religijne.

W opublikowanym dziś w Brukseli oświadczeniu COMECE wyraża przekonanie, że w obliczu coraz częstszego naruszania wolności religijnej przez niektóre rządy a także inne podmioty, konieczne jest podjęcie działania i wypracowanie bardziej skutecznych mechanizmów. Przypomniano działania tej organizacji na rzecz większej i bardziej skutecznej ochrony wolności religijnej. Wskazano zarazem na konieczność wzmocnienia wymiaru kolektywnego wolności religijnej, aby nie ograniczano jej jedynie do jednostek, włączając wymiar społeczny i instytucjonalny poszanowania tego prawa.

Zdaniem COMECE konieczne jest też uznanie pełnego prawa rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie ze swoją wiarą. Ponadto trzeba w sposób bardziej wyważony podejść do zasady niedyskryminacji, zdając sobie sprawę z konsekwencji jakie jej stosowanie może mieć dla wolności religijnej.

«« | « | 1 | » | »»