Papieskie życzenia na Paschę

„Niech pamięć o uwolnieniu z ucisku potężnym ramieniem Pańskim wzbudzi myśli miłosierdzia, pojednania i braterskiej bliskości ze wszystkimi, którzy cierpią pod ciężarem nowych form niewolnictwa”.

Słowa te czytamy w życzeniach, które Papież skierował do głównego rabina Rzymu Riccardo Di Segniego i jego wspólnoty religijnej z okazji żydowskiego święta Paschy. Upamiętnia ono wyzwolenie narodu wybranego z niewoli egipskiej. Jego ośmiodniowe obchody rozpoczynają się dziś wieczorem wieczerzą paschalną. „Zwracając myśl ku Jerozolimie, którą będzie mi dane wkrótce odwiedzić – pisze Ojciec Święty do rzymskich Żydów – proszę o towarzyszenie mi modlitwą”.

«« | « | 1 | » | »»