Do Sarajewa z posłaniem pokoju i dialogu

W swoim przesłaniu video do mieszkańców Bośni i Hercegowiny, wyemitowanym przed sobotnią wizytą w Sarajewie papież zaznaczył, że przybywa aby katolików umocnić w wierze, wesprzeć dialog ekumeniczny i międzyreligijny, a nade wszystko, aby zachęcić mieszkańców tego kraju do pokojowego współistnienia.

Franciszek zachęcił do jedności w modlitwie, aby ta podróż apostolska mogła przynieść oczekiwane owoce dla wspólnoty chrześcijańskiej i dla całego kraju.

Ojciec Święty przypomniał, że mottem jego wizyty będą słowa „Pokój wam”, którymi zmartwychwstały Pan pozdrowił uczniów, pojawiając się między nimi w Wieczerniku w wieczór Wielkanocny. „To On, Pan jest naszą siłą i nadzieją, obdarzając nas swoim pokojem, abyśmy go przyjęli w naszym sercu i upowszechniali z radością i miłością” - powiedział Franciszek. Jednocześnie zaznaczył, że pragnie przybyć jako posłaniec pokoju, aby wszystkim wyrazić swój szacunek i przyjaźń. „Pragnę głosić każdej osobie, każdej rodzinie, każdej wspólnocie miłosierdzie, czułość i miłość Boga” - zapewnił papież.

Ojciec Święty dodał, że łączy się z mieszkańcami Bośni i Hercegowiny w miłości oraz bliskości duchowej. Zachęcił tamtejszych katolików, aby wraz innymi obywatelami tego kraju byli świadkami wiary i miłości Boga, działając na rzecz społeczeństwa dążącego do pokoju w braterstwie i wzajemnej współpracy.

Papież przybędzie do Sarajewa w najbliższą sobotę 6 czerwca o godz. 9.00. Z lotniska uda się do pałacu prezydenckiego, gdzie pół godziny później odbędzie się ceremonia powitania, po czym Franciszek odbędzie rozmowę z trzyosobowym Prezydium Republiki i spotka się z przedstawicielami władz, do których wygłosi przemówienie.

O 11.00 na stadionie Koševo papież odprawi Mszę św., w czasie której wygłosi homilię. Następnie w siedzibie nuncjatury apostolskiej spożyje obiad z biskupami Bośni i Hercegowiny.

Na 16.20 planowane jest w katedrze spotkanie z kapłanami, zakonnicami, zakonnikami i seminarzystami, do których Franciszek przemówi, podobnie jak podczas spotkania ekumenicznego i międzyreligijnego w prowadzonym przez franciszkanów międzynarodowym ośrodku studenckim (o 17.30) i z młodzieżą w Młodzieżowym Ośrodku Diecezjalnym im. Jana Pawła II (o 18.30).

Krótka ceremonia pożegnania odbędzie się na sarajewskim lotnisku o 19.45, po czym o 20.00 samolot z papieżem na pokładzie odleci do Rzymu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |