To nie różnorodność dzieli, lecz brak dialogu

Papież do nowych ambasadorów.

Promowanie dialogu, pojednania i współpracy nie jest czymś oczywistym. Każde pokolenie musi się tego uczyć na nowo – mówił Franciszek podczas spotkania z grupą siedmiu nowych ambasadorów przy Stolicy Apostolskiej, którzy złożyli listy uwierzytelniające. Reprezentują oni Jemen, Nową Zelandię, Suazi, Azerbejdżan, Czad, Lichtenstein i Indie. Żaden z nich nie rezyduje w Rzymie. W większości wypadków są też ambasadorami w jednym z krajów europejskich.

Franciszek zwrócił uwagę na wielką różnorodność tradycji kulturowych i religijnych, którą charakteryzują się ich kraje. „Jest to dla mnie dobra okazja, by podkreślić pozytywną i konstruktywną rolę różnorodności we współpracy między narodami” – powiedział Papież.

„Wspólnota międzynarodowa stoi w obliczu wielu złożonych czynników, które zagrażają równowadze środowiskowej oraz ekologii socjalnej i ludzkiej całej planety. Są to między innymi zagrożenia dla pokoju i zgody, wynikające z agresywnych ideologii fundamentalistycznych oraz z konfliktów regionalnych, które często przybierają pozory obrony sprzecznych interesów i wartości. Trzeba jednak przypomnieć, że różnorodność rodziny ludzkiej sama w sobie nie jest przyczyną tych wyzwań dla pokojowego współistnienia. W istocie sił odśrodkowych, które chciałyby wprowadzić podziały między narodami, nie należy szukać w tym, co je od siebie odróżnia, lecz w niemożności zainicjowania procesu dialogu i zrozumienia, który stanowi najskuteczniejszą odpowiedź na te wyzwania” – powiedział Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»