Dialog religii ważny dla Jerozolimy

Znaczenie dialogu kultur i religii dla sprawy pokoju w trudnych chwilach, jakie przeżywa obecnie Jerozolima, podkreślił Papież w przesłaniu do uczestników międzynarodowej konferencji z okazji 800-lecia franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej.

Została ona zorganizowana w Rzymie i w Asyżu w dniach 21-22 grudnia 2017 r. przez działające od kilku miesięcy przy włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych Obserwatorium mniejszości religijnych na świecie i respektowania wolności religijnej. Kieruje nim Salvatore Martinez, przewodniczący włoskiego ruchu Odnowy w Duchu Świętym.    

Franciszek cieszy się, że temat „Dialog kultur i religii w promowaniu pokoju” wybrany został „w delikatnym momencie życia Jerozolimy, miasta będącego dla wszystkich symbolem pokojowego współistnienia różnych ludów i religii” – czytamy w przesłaniu, które w imieniu Ojca Świętego skierował do uczestników konferencji watykański sekretarz stanu. Papież zachęca do pełnienia „autentycznej służby życiu i godności osoby, biorąc pod uwagę różnorodność kultur religijnych i pochodzenia, jak też ludzkie i duchowe bogactwa, które należy przyjmować z szacunkiem”. Życzy on, aby „za przykładem św. Franciszka szerzyły się wszędzie przyjaźń, solidarność i pokój” – pisze kard. Pietro Parolin.

W konferencji „Dialog kultur i religii w promowaniu pokoju” biorą udział nie tylko przedstawiciele włoskiego ministerstwa spraw zagranicznych, Stolicy Apostolskiej i Zakonu Braci Mniejszych. Są wśród nich także takie osobistości, jak sekretarz generalny Włoskiego Islamskiego Centrum Kulturalnego Abdellah Redouane, rabin David Rosen z Izraela, izraelski ambasador we Włoszech Ofer Sachs czy burmistrz Betlejem Anton Salman. Zgodnie z tradycją, zatwierdzoną przed 20 laty jako prawo przez palestyńskiego przywódcę Jasira Arafata, na czele władz miasta narodzenia Chrystusa stoi zawsze chrześcijanin – albo greckoprawosławny, albo, jak obecnie, katolik obrządku łacińskiego.

***

Jednocześnie Stolica Apostolska wyraża poparcie krajom, które angażują się w powstrzymanie jakichkolwiek aktów przemocy, a jednocześnie zabiegają o wsparcie dialogu i negocjacji między Izraelem a Palestyną – czytamy w deklaracji watykańskiej delegacji przy ONZ w kwestii uznania Jerozolimy za stolicę państwa izraelskiego. Równocześnie przypomina ona o obowiązku wszystkich państw do przestrzegania wynegocjowanego „status quo” tego Świętego Miasta.

Wyjątkowość Jerozolimy  wyraża się w szczególnym charakterze tego miasta, które jest święte dla trzech religii monoteistycznych i postrzegane jako „duchowa stolica” przez miliony wierzących. Jego znaczenie wykracza poza kwestię granic państwowych, co trzeba uznawać za priorytet we wszelkich negocjacjach podejmowanych dla osiągnięcia rozwiązania politycznego. Stolica Apostolska – czytamy w opublikowanej deklaracji – domaga się więc rozwiązań pokojowych, respektujących status Jerozolimy, jej charakter sakralny i uniwersalny.

Deklaracja delegacji Stolicy Apostolskiej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych została opublikowana po głosowaniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ w sprawie uznania przez Stany Zjednoczone Jerozolimy za stolicę państwa Izrael. 128 państw opowiedziało się za rezolucją potępiającą decyzję USA, a tylko 9 przeciw.

«« | « | 1 | 2 | » | »»