Biblia to wspólne DNA chrześcijan i żydów

Biblia to wspólne DNA chrześcijan i żydów, które stanowi o naszej tożsamości - podkreślił w czwartkowym komunikacie rzecznik episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik nawiązując do rozpoczynającego się Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i środowego Dnia Judaizmu w Kościele katolickim.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest co roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła. Poprzedza go Dzień Judaizmu, w Kościele katolickim obchodzony 17 stycznia, a zamyka - 26 stycznia - Dzień Islamu.

Rzecznik episkopatu podkreślił, że zarówno chrześcijanie jak i wyznawcy judaizmu modlą się tymi samymi psalmami. "Codzienna modlitwa ludu Bożego Brewiarzem to rozważanie starotestamentalnych Psalmów. Podobnie podczas Mszy Świętej czytania ze Starego Testamentu przeplatają się z czytaniami z Nowego Testamentu. Wspólne zaś celebrowanie Liturgii Słowa przy różnych okazjach jest najlepszym świadectwem tego, że chrześcijaństwo i judaizm mają wspólne korzenie" - zaznaczył ks. Rytel-Andrianik.

Wspominając tegoroczny Dzień Judaizmu podał jako przykład wspólną modlitwę tym samym Psalmem 122 rabina Michaela Schudricha i bpa Rafała Markowskiego, która rozpoczęła obchody.

Rzecznik KEP przypomniał dokumenty Kościoła dotyczące relacji chrześcijańsko-żydowskich, m.in. dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z 2001 r. pt. "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej", w którego autorzy stwierdzają, że "istnieją wielorakie relacje między chrześcijanami a narodem żydowskim i że są one bardzo ścisłe".

"Biblia chrześcijańska składa się z Pism Świętych narodu żydowskiego, które chrześcijanie określili mianem Starego Testamentu. Ponadto Biblia chrześcijańska składa się z pism opisujących życie i działalność Jezusa Chrystusa, określane Nowym Testamentem, który jest mocno związany z tradycją żydowską. (...) Łączy nas Święta Księga - Biblia. Pozwala to na śmiałe stwierdzenie, że Biblia to wspólne DNA chrześcijan i Żydów, które stanowi o naszej tożsamości" - ocenił ks. Rytel-Andrianik.

Rzecznik episkopatu przywołał również mało znany dokument Watykańskiej Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem z 1985 r. pt. "Żydzi i judaizm w głoszeniu Słowa Bożego i katechezie Kościoła katolickiego". Czytamy w nim, że "nauczanie religijne, katecheza i głoszenie Słowa Bożego muszą wychowywać nie tylko do obiektywności, sprawiedliwości i tolerancji, lecz także do zrozumienia i dialogu. Nasze obie tradycje zbyt są sobie bliskie, aby się wzajemnie nie doceniać".

Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce został ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski w 1997 r. Jest obchodzony w przeddzień rozpoczęcia Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan - 17 stycznia. Jego celem jest rozwój dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a także modlitwa i refleksja nad związkami obu religii. Po raz pierwszy Dzień Judaizmu obchodzono w 1998 r. pod hasłem "Kto spotyka Jezusa Chrystusa, spotyka judaizm". Co roku centralne obchody odbywają się w jednym z polskich miast.

Mający już ponadstuletnią tradycję Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan stał się cyklicznym świętem ekumenizmu, w ramach którego chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, konferencjach czy koncertach. W niektórych miejscach inicjatyw jest tak dużo, że Tydzień Modlitw - wbrew nazwie - trwa kilka tygodni, a nawet miesiąc. W tym roku tydzień ten obchodzony jest pod hasłem "Prawica Twoja wsławiła się mocą".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama