Wakacyjni łowcy dusz

Wakacje - czas relaksu, wypoczynku, zatrzymania się w pędzie życia i zwrócenia uwagi na to, co nas otacza. Niestety, od kilkudziesięciu lat jest to także najlepszy czas dla "łowców dusz", wszelkiego rodzaju werbowników, naganiaczy, którzy korzystając z okazji, chcą pozyskać jak największą rzeszę nowych adeptów, słuchaczy czy niewolników.

Nie będę pisał o grupach, których szczególnie trzeba się wystrzegać i unikać, ale o metodach działalności sekt destrukcyjnych czy grup toksycznych i symptomach świadczących o przynależności do takiej grupy. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, że grupy te mogą działać przy oficjalnych, zarejestrowanych Kościołach i grupach wyznaniowych!
Działalność sekt destrukcyjnych to taka działalność, w której wyniku człowiek, zwłaszcza młody, zatraca poczucie własnej wartości, zamyka się na krytyczne głosy z zewnątrz i poddaje się bezwolnie pod kontrolę psychiczną grupy lub lidera.

Obszar działalności sekty destrukcyjnej dotyczy całej osobowości człowieka i obejmuje następujące aspekty jego życia: fizyczny, umysłowy, etyczny, społeczny i emocjonalny.
aspekt fizyczny
następują zmiany w obrębie wyglądu zewnętrznego
- nagły spadek lub przyrost wagi
- złe odżywianie
- brak snu
- przemęczenie
- zaniedbany wygląd
aspekt umysłowy
- fascynacja nową literaturą
- postawy superkrytyczne, agresywne lub obronne
- utrata umiejętności myślenia abstrakcyjnego, krytycznego, całościowego
- utrata umiejętności samodzielnego myślenia, uproszczona czarno-biała wizja świata, skrajna nietolerancja, nadgorliwość neofity
aspekt etyczny
- nowe śpiewy lub stan uśpienia
- zmiana wystroju pokoju - malowanie go na jakiś określony kolor, budowanie czegoś na kształt ołtarza, palenie świec i kadzideł, przystrajanie go kwiatami
- zbieranie dziwnych rzeczy np. zdjęć i obrazów przedstawiających kolorowo ubrane postacie, diabły, czaszki, krzyże
- niespodziewane dla członków rodziny interesowanie się sprawami wiary. Czytanie Pisma Świętego, dziwnych publikacji o obco brzmiących tytułach, licznych ulotek, broszur, stron internetowych grup religijnych lub na odwrót, zaprzestanie uczestnictwa w nabożeństwach w kościele, do którego należał, nieobchodzenie tradycyjnych świąt np. Bożego Narodzenia (dotyczy szczególnie dzielenia się opłatkiem i kupowania choinki)

Więcej na następnej stronie
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |