Wakacyjni łowcy dusz

Wakacje - czas relaksu, wypoczynku, zatrzymania się w pędzie życia i zwrócenia uwagi na to, co nas otacza. Niestety, od kilkudziesięciu lat jest to także najlepszy czas dla "łowców dusz", wszelkiego rodzaju werbowników, naganiaczy, którzy korzystając z okazji, chcą pozyskać jak największą rzeszę nowych adeptów, słuchaczy czy niewolników.

Dlatego nauczyciele i wychowawcy powinni zwracać szczególną uwagę (zwłaszcza przed wakacjami) na elementy świadczące o działalności werbunkowej sekt.
- pojawiające się podejrzane, "zachęcające" plakaty w szkole lub jej okolicach
- osoby chcące organizować bezpłatne kursy języków obcych w szkole
- wynajmowanie szkół niesprawdzonym grupom i organizacjom
- rozdawanie prezentów na terenie szkoły przez organizacje religijne (mało znane)
- rozdawanie ulotek i zaproszeń na spotkania "tylko dla Ciebie", bez kontaktu z rodzicami i nauczycielami
- oferowanie pomocy materialnej dla dzieci gorzej sytuowanych, aby uzyskać dane adresowe
- oferty szybkiego uczenia się
- pojawiające się sygnały od rodziców o dziwnym zachowaniu dzieci
Także wśród uczniów mogą pojawić się nagle niepokojące objawy, takie jak:
- izolacja od grupy rówieśniczej
- manifestacja nowych poglądów
- zmiana ubioru - nowe ozdoby (symbole)
- zmiana słownictwa, pojawienie się "dziwnych słów"
- rysowanie symboli w zeszytach, na ścianach
- zaniedbanie się w nauce (brak czasu)
- "dziwna lektura"
- negacja tradycji, symboli narodowych
- wyparcie się dotychczasowych wartości (zaprzestanie praktyk religijnych)
- zmiana diety (dieta głodowa)
- całkowite podporządkowanie się komuś z zewnątrz
- stany lękowe - niepewność "co będzie"
- zmiana zainteresowań (słuchanie "innej muzyki", seanse spirytystyczne)
- zmiana wyglądu fizycznego i zachowania
- monotematyzm w rozmowie (obsesyjne myślenie)
- ignorowanie regulaminu szkolnego
Co robić, kiedy zauważymy na terenie szkoły działanie destrukcyjne sekt:
- prowadzimy szeroko pojętą profilaktykę w ramach wewnątrzszkolnego programu obejmującego swym działaniem rodziców, nauczycieli i uczniów
- Ośrodek Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych posiada w swojej ofercie warsztaty profilaktyczne przeznaczone dla nauczycieli i uczniów, z których można skorzystać
- w konkretnych przypadkach kontaktujemy się z rodzicami i przedstawicielami ośrodka zajmującego się pomocą osobom poszkodowanym przez sekty destrukcyjne
- kiedy mamy podejrzenie, że łamane jest prawo, a sprawcami są potencjalni destruktorzy, kontaktujemy się z policją.
opr. ks. mgr Grzegorz Daroszewski,
Gdańskie Centrum Informacji o Sektach
i Nowych Ruchach Religijnych

Gdańskie
Centrum Informacji
o Sektach
i Nowych Ruchach Religijnych
Gdańsk Wrzeszcz,
ul. Słowackiego 79; tel. całodobowy 0501 337 277
ksdarosz@wp.pl

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama