Dialog międzyreligijny: Kard. Tauran o doniosłości zasady wzajemności

Kościół powinien doprecyzować własne rozumienie zasady wzajemności w dziedzinie relacji międzyreligijnych, a także określić nienaruszalne granice, których trzeba się trzymać w krajach o tradycji muzułmańskiej – powiedział kard. Jean-Louis Tauran.

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego zainaugurował 26 marca konferencję na temat: „Wolność religijna i wzajemność”. Zorganizował ją Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie.

W swym wystąpieniu kard. Tauran przedstawił rozumienie zasady wzajemności w niedawnym nauczaniu Kościoła. Jako pierwszy wyraźnie podjął ten temat Paweł VI w encyklice Ecclesiam suam. Zadeklarował w niej gotowość Kościoła do dialogu, ale pod warunkiem wzajemnego poszanowania obu stron. Paweł VI dał do zrozumienia – stwierdził watykański hierarcha – że Kościół może nie podjąć dialogu, jeśli warunek ten nie zostanie spełniony.

Największy wkład w rozwój kościelnego rozumienia zasady wzajemności wniósł Jan Paweł II. W 1985 r. w przemówieniu do młodzieży muzułmańskiej w Casablance w Maroku stwierdził on jednoznacznie, że „szacunek i dialog wymagają wzajemności we wszystkich dziedzinach, a zwłaszcza w tym, co dotyczy podstawowych swobód, szczególnie wolności religijnej”. Do tych słów niejednokrotnie odwoływał się już Benedykt XVI, który o zasadzie wzajemności mówi o wiele częściej niż jego poprzednicy i to zazwyczaj w odniesieniu do islamu. Obecny Papież podkreśla, że wzajemność musi się wyrażać w poszanowaniu przekonań i praktyk religijnych oraz w faktycznym zagwarantowaniu każdemu możliwości wyznawania swobodnie wybranej religii.

Kard. Jean-Louis Tauran przypomniał również wiele swoich własnych wystąpień, w których bądź to jako watykański sekretarz ds. relacji z państwami, bądź to jako przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego wskazywał na brak wzajemności w relacjach z islamem. Purpurat zauważył, że choć Kościół coraz częściej odwołuje się do zasady wzajemności, zagadnienie to nie zostało jeszcze wyłożone w sposób systematyczny w jego nauczaniu.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg