Pesach

Jak o święcie Pesach mówią wyznawcy judaizmu? Oto znalezione w Internecie materiały edukacyjne:

 

Pesach   Pesach jest głównym świętem naszego narodu. Wspominamy wtedy wyjście z Egiptu, zdarzenie, które wykroczyło poza swój historyczny kontekst. Wyjście - Exodus - trwa w psychice każdego Żyda: przykazano nam, abyśmy zawsze pamiętali, że to my byliśmy niewolnikami w Egipcie i że to my zostaliśmy zbawieni.

Pesach jest obchodzony przez siedem dni w Izraelu (oraz w społeczności Żydów reformowanych) i przez osiem dni wśród religijnych Żydów w Diasporze. Pesach ma cztery różne nazwy w języku hebrajskim, a każda z nich określa inny aspekt tego święta.

Cztery nazwy święta Pesach:

Hag Hapesach - Święto Pesach
Najbardziej znaną nazwą tego święta jest Pesach (hebr. - pominięcie). Nazwa jest powiązana z fragmentem Tory (Szemot - Księga Wyjścia - 12:3-11), w którym nakazano Izraelitom strzeżenie baranka od 10 dnia miesiąca nissan, który jest pierwszym miesiącem roku, aż do świtu dnia 14, kiedy to baranek ma zostać zabity, a jego krwią skropione drzwi w celu odróżnienia domów, w których mieszkali Izraelici, od domów egipskich. Następnie baranek miał zostać spożyty podczas uświęconej uczty, która miała się odbyć przed północą. O tej godzinie dziesiąta plaga - śmierć pierworodnych spadła na Egipcjan. Domy Izraelitów zostały pominięte.


Zwyczaju składania ofiary pesachowej zaprzestano z chwilą zniszczenia Drugiej Świątyni (dotyczyło to również innych ofiar). Aby uświęcić pierwszy dzień Pesach kładziemy na naszym talerzu sederowym opaloną kość jagnięcia (hebr. - zeroa). Rodzaj ofiary jest powiązany tekstem Hagady z pytaniami, które dzieci (i dorośli) zadają już od wieków.

Hag Haawiw - Święto Wiosny
Pesach musi nastąpić wiosną i aby mieć pewność, że zawsze tak będzie, nasi przodkowie stworzyli system oznaczania dat, opierając się zarówno na kalendarzu słonecznym, jak i księżycowym. Kalendarz Islamu, będąc kalendarzem księżycowym nie wiąże przestrzegania świąt z konkretną porą roku. Na przykład Ramadan może wypadać zarówno w lecie jak i w zimie. Pesach jest porą odradzania się przyrody - czasem początku i powrotu nadziei. Te podstawowe motywy święta mają swoje odbicie w produktach znajdujących się na sederowym talerzu.


Bejca - (jajko), to symbol odrodzenia i przetrwania, jest powiązany z trwaniem życia i jego cyklicznym charakterem (dlatego zgodnie z tradycją, jest spożywane przez żałobników jako pierwszy posiłek po pogrzebie). Również w innych religiach podczas świąt wiosny przewija się motyw jajka - np. malowanego i wkładanego do koszyka podczas świąt Wielkiej Nocy.


Karpas - zieleń na stole. Wielu ludzi używa do tego celu sałaty lub pietruszki. Czasem używa się ziemniaka - tak jak czynili to biedni Żydzi w Europie Wschodniej oraz szparagów - warzyw charakterystycznych dla pory wiosennej.


Nisan to nazwa miesiąca we współczesnym kalendarzu hebrajskim, podczas którego obchodzimy Święto Pesach. Początek Pesach przypada na 15 nisan. Wspomniany jest w Biblii dwa razy, w Księdze Estery (3:7) i w Księdze Nechemiasza (2:1). Obydwa teksty dotyczą perskiego okresu w historii Żydów i dlatego też wielu uczonych sądzi, że słowo nisan ma perskie pochodzenie. Rabini o zainteresowaniach filologicznych, co w pewien sposób wpływa na charakter ich nauk, uważają, że słowo nisan jest w pewien sposób powiązane z hebrajskim słowem nican - pąk, jako że wszystko zakwita o tej porze roku. Raszi z kolei (Brachot 56 b) twierdzi, że nisan wiąże się z nisim - cuda, jako że Exodus był tak cudownym wydarzeniem. Tak czy inaczej, logiczne jest powiązanie Exodusu z wiosną: w strefie śródziemnomorskiej ustały zimowe deszcze, a letnie upały jeszcze nie nadeszły - dobry czas na rozpoczęcie podróży (II Księga Samuelowa 11:1 określa tę porę roku jako czas wyruszania przez królów do boju. Nisan jest pierwszym miesiącem hebrajskiego kalendarza. Przebudzenie się ziemi wiąże się z koncepcją odkupienia i odrodzenia się narodu żydowskiego. Bóg, nasz Stwórca, jest naszym Odkupicielem. Na motyw odrodzenia można też spojrzeć bardziej osobiście. Tak jak rośliny i drzewa odgradzają nas od zimowego obumierania, tak i my możemy zacząć wszystko od początku.


W Izraelu pierwsze żniwa odbywają się na wiosnę, i składanie w ofierze nowych zbóż miało miejsce w Pesach. Ofiara składała się ze snopa zboża (hebr. - omer). Żydzi religijni świętują każdy dzień tej ofiary - od drugiego dnia Pesach aż do zebrania plonu, czterdzieści dziewięć dni później, w Szawuot. Ponieważ odliczanie jest skomplikowane, powstały specjalne "kalendarze omerowe" ułatwiające przestrzeganie "odliczania". Większość współczesnych kalendarzy żydowskich zawiera tę informację (czasem wyłącznie po hebrajsku).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg