Świadectwo spotkania
W kraju Koptów i muzułmanów
Ks. Sławomir Czalej

Już od początku pobytu wielkim zaskoczeniem było dla uczniów odkrycie, że Egipt też jest ziemią świętą. To w końcu tam, jak mówi Ewangelia, udała się Święta Rodzina z małym Jezusem. Tam też Mojżesz otrzymał od Boga tablice z przykazaniami na górze Synaj. – Zdecydowaliśmy się na realizację projektu po to, aby młodzież z kraju wręcz monolitycznie religijnego mogła doświadczyć czegoś, co jest – nie tylko religijnie – bardzo różne. Z zetknięcia z innością religijno-cywilizacyjną w umysłach młodych ludzi rodzi się silna refleksja nad własnym życiem i wiarą Więcej:.


Buddyzm
Buddyzm a fundamentalizm i przemoc
Jacek Sieradzan
w: Kwartalnik Religioznawczy Nomos (nr 47-48/ 2004), Kraków 2004


Co ma zrobić buddysta w sytuacji, gdy jest świadkiem przemocy? W przeciwieństwie do pierwotnego buddyzmu therawady, który jednoznacznie stoi na stanowisku nie odpowiadania złem na zło, zarówno ślubowania bodhisattwy mahajany, jak i ślubowania tantryczne nakładają na przyjmujących je obowiązek aktywnego przeciwdziałania niesprawiedliwości. (...) Jak pisał B. Faure, buddyzm generalnie potępia przemoc, jednak „gdy Prawo Buddy znajduje się w niebezpieczeństwie, konieczna staje się bezwzględna walka z siłami zła (...)". Więcej:.


O dialogu chrześcijan z muzułmanami w Azji
Adam Wąs SVD
tekst publikujemy za: "Misyjne drogi" (1/2005)


Na początku trzeciego tysiąclecia ogólna liczba wyznawców islamu przekroczyła miliard dwieście milionów! Prawie dwie trzecie wszystkich muzułmanów zamieszkuje Azję, natomiast chrześcijanie nie stanowią na kontynencie azjatyckim nawet trzech procent ludności. Spróbujmy przyjrzeć się wybranym zagadnieniom kontaktów chrześcijańsko-muzułmańskich w kontekście tych „dysproporcji”. Uwagę skoncentrujemy na regionie Azji Południowej i Azji Południowo-Wschodniej z częściowym tylko zaznaczeniem Azji Centralnej i całkowitym pominięciem Bliskiego Wschodu. Więcej:.


Religie Afryki
Pochodzenie i przeznaczenie człowieka w wierzeniach Akanów
ks. Grzegorz Wita
fragment artykułu "Rodzima antropologia Akanów z Ghany" w:"Antropologia miejscem spotkania i dialogu międzyreligijnego" (Studia i Materiały Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr. 45)


Do opisania stwórczej działalności Boga zazwyczaj używa się metafory garncarza. Dlatego o Bogu mówi się często jak o garncarzu lub formierzu. Hermann Baumann doszedł do wniosku, że idea stworzenia człowieka z gliny jest w Afryce szeroko rozpowszechniona. U wielu ludów afrykańskich występuje świadomość zależności od Boga w istnieniu. Często ta relacja opisywana jest na wzór więzi łączącej ojca z sy­nem. Akanowie twierdzą, że Bóg podtrzymuje życie ludzkie tak, iż bez Nie­go ludzkość by zginęła. Stwórcze działanie Boga funkcjonuje również w skali kosmicznej i zapewnia byt całemu wszechświatu. Często jednak mity kosmogo­niczne i antropogeniczne nie skupiają się na stworzeniu człowieka jako jednostki, lecz podkreślają i wyrażają stworzenie cywilizowanego, uspołecznionego świata. Więcej:.


Etnologia religii
Czy religię poprzedziła magia?
Bartosz Wieczorek

W przeciwieństwie do religii magia jako taka nigdy nie wytworzyła własnego modelu świata, z którego konsekwentnie wynikałyby jej obrzędy. Magia nie wykazywała też ambicji umoralnienia człowieka, lecz posługiwała się najwyżej zakazami i nakazami tabu. W magii również zdecydowanie przeważało nastawienie praktyczne, a jej funkcjonariusze byli manipulatorami mocy pozaludzkiej. Wreszcie, obrzędy magii odbywają się zwykle w ukryciu, a przekaz wiedzy magicznej odbywa się zawsze ezoterycznie i w ramach indywidualnej inicjacji. Więcej:.


Islam
Nie straszyć islamem
z ks. Stanisławem Grodziem SVD
rozmawia o. Paweł Kozacki OP;
tekst publikujemy za: "W drodze" (6/2005)


Po 11 września 2001 roku islam kojarzy się z bardzo wojowniczą religią. Data ta przypomina, że gdy Mahomet pojawił się w historii, wkrótce zaczęły się wojny z jego przeciwnikami. Potem były wojny islamu z Bizancjum. Grupa wiernych, którą skupił wokół siebie, właściwie od początku walczyła. Również w historii Polski ciągle mieliśmy najazdy Turków czy Tatarów, zawsze walczyliśmy „z pohańcami sprośnymi”. Czy słuszny jest niepokój, że po islamie można się spodziewać podbojów, bo dżihad jest czymś konstytutywnym dla tej religii? Więcej:.
«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |